Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Pozavarovalnica Sava, d.d.

Podjetje: Pozavarovalnica Sava, d.d.
Naslov: Dunajska cesta 56, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 014750200

http://www.sava-re.si
Vodstvo podjetja: Član uprave: Polona Pirš Zupančič, tel.: 014750200
Član uprave: Peter Skvarča, tel.: 014750200
Prokurist: Marko Jazbec
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Rok Saje,
Matična številka: 5063825
Davčna številka: 17986141
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Kapital se ne določa
Velikost podjetja: Veliko
Tradicija od: 1977
Opis podjetja: Pozavarovalnica Sava, d.d., (Sava Re) je pozavarovalnica s sedežem v Ljubljani in matična družba Zavarovalne skupine Sava. Sava Re je največja pozavarovalnica s sedežem v Srednji in Vzhodni Evropi z več kot 350 partnerji na več kot 100 pozavarovalnih trgih sveta. Skupina pa je ena od vodilnih zavarovalniških skupin v tej regiji in je prisotna z družbami v šestih državah Adria regije.

Delnice Save Re kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev in so del delniškega indeksa SBI TOP, osrednjega indeksa te borze. Sava Re ima bonitetno oceno finančne moči »A«, s stabilno napovedjo, bonitetnih hiš Standard & Poor’s in AM Best.

V letu 2020 je skupina zbrala več kot 670 milijonov evrov poslovnih prihodkov in ustvarila dobiček v višini 56 milijonov evrov.
Opis proizvodov in storitev: Smo srednje velika pozavarovalnica, ki je usmerjena v največji meri na tuje trge. Pozavarujemo vse zavarovalne vrste, vodimo in sledimo tako propocionalne kot neproporcionalne pozavarovalne pogodbe. Prednost dajemo kratkoročnim premoženjskim pogodbenim poslom. Med temi velja izpostaviti premoženjska, gradbena in pomorska pozavarovanja, kasko in transportna.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
65.200 Dejavnost pozavarovanja
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
65.20.25 Požarno in drugo škodno pozavarovanje  
66.21.10 Vrednotenje tveganja in škode  
66.29.11 Aktuarske storitve  
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 24.11.2022.