Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

MEDILINE mešana trgovska družba, d.o.o.

Podjetje: MEDILINE mešana trgovska družba, d.o.o.
Naslov: Perovo 30, 1241 KAMNIK

Google maps
Občina: Kamnik
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 018308040
018308063
018308070

http://www.mediline.si
Sašo Peterlin
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Sašo Peterlin, tel.: 018308043,
vodja razvoja novih poslov: Majda Sitar Matjan, tel.: 018308060,
prokurist: Nadja Kristan
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Majda Sitar Matjan,
Matična številka: 1124072
Davčna številka: 93763816
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 14
Velikost podjetja: Malo
Delež izvoza v prihodku: 7,00 %
Tradicija od: 1997
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: QIAGEN: instrumenti in reagenti za izolacijo DNK in RNK, reagenti za PCR in real-time PCR, itd.
TECAN: aparati za ELISA metodo (čitalci in izpiralci), instrumenti za avtomatizacijo laboratorijev
OSTALO: ostala podjetja, ki jih zastopamo, so navedena na naši spletni strani: http://www.mediline.si
EPPENDORF: pipete, centrifuge, plastični potrošni materiali, termomikserji, PCR in real time PCR instrumenti, instrumenti za celično tehnologijo (mikromanipulacija, mikroinjekcija, ...), itd.
SARSTEDT: plastični potrošni materiali za laboratorije, proizvodi za transfuzijske centre
Države izvoza po regijah: Albanija
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Kosovo
Srbija
Opis podjetja: Trgovina na debelo z laboratorijsko in medicinsko opremo, potrošnimi materiali in diagnostičnimi reagenti.
Opis proizvodov in storitev: - Različni laboratorijski aparati, 
- različni reagenti in potrošni materiali za laboratorije.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
46.90.10 Nespecializirana veleprodaja  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
300620 Reagenti za določanje krvnih skupin
382200 Reagenti,sest.,diagnostični ali laboratorijski
902720 Kromatografi in instrumenti za elektroforezo
382100 Podlage,pripravljene,za razvoj mikroorganizmov
392690 Proizvodi iz plastičnih mas,drugi
902780 Instrumenti,aparati za fizik.,kemič.analize,drugi
902730 Spektrometri,spektrofotometri in spektrografi
902610 Instrumenti za merjenje ali kontrolo tekočin
842220 Stroji za sušenje in čiščenje steklenic idr.posode
842119 Centrifuge,druge
847989 Stroji in mehanske naprave s posebnimi fun.,drugi,
902790 Mikrotomi,deli in pribor
701790 Izdelki,stekleni,za labor.,higien.ali farm.namene,drugi
293499 Nukleinske kisline,njihove soli;druge heterocikli čne spojine,druge,ostale
842191 Deli centrifug in centrifug za sušenje
902680 Instr.,apar.za merjen.,kont.,tekoč.,pritis.,drugi
841920 Medic.,kirur.,labor.apar.,za sterilizacijo
850110 Električ.motorji in generatorji,z močjo do 37,5 w
903290 Deli instrumen.za avtom.regulacijo in krmiljenje
842290 Deli strojev za pranje,polnjenje,zapiranje
820559 Orodje,ročno,drugo
847982 Stroji za mešanje,gnetenje,drobljenje,mletje ipd.
847990 Deli strojev in mehanske naprav s posebnimi fun.
350290 Albumini(razen jajčnih,mlečnih)
Panoge: Trgovina
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2020, zadnje ažuriranje 30.06.2021.
Datum zadnjega vnosa 30. 06. 2022