Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.

Podjetje: VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d.
Naslov: Tovarniška ulica 18, 8270 KRŠKO

Google maps
Občina: Krško
Regija: Spodnjeposavska regija
Kontakti: 074811100
074811180

http://www.vipap.si
Vodstvo podjetja: Tehnični direktor: Danijel Oštir, tel.: 074811331,
Direktor: Milena Resnik
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Ladislav Kristančič,
Matična številka: 5971101
Davčna številka: 23087226
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Tuj kapital
Število zaposlenih: 224
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 42.279.761,00 €
Delež izvoza v prihodku: 89,00 %
Tradicija od: 1939
Celotni kapital: 7.415.102,00 €
Celotna sredstva: 21.514.653,00 €
Blagovne znamke: SOF: časopisni papir
VIMAG: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPRESS: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPRINT: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPCO: nepremazan, večnamenski papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIMAX: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIP FLEX: papir za fleksibilno embalažo.
VIPACK: recikliran beljen embalazni papir za vrečke.
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Egipt
Hrvaška
Italija
Kitajska
Madžarska
Nemčija
Romunija
Severna Makedonija
Srbija
Opis podjetja: Proizvodnja recikliranih časopisnih, publikacijskih, grafičnih in ovojno-embalažnih papirjev.
Opis proizvodov in storitev: - Časopisni papir;
- Premazani revijalni/tiskovni papirji na osnovi recikliranih vlaknin;
- Ovojno-embalažni papirji na osnovi recikliranih vlaknin.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
17.11.14 Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa  
17.12.11 Časopisni papir, v zvitkih ali polah  
17.12.14 Drug papir in karton za grafične namene  
17.12.73 Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi  
17.12.74 Kraft papir (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
480100 Papir,časopisni,v zvitkih ali listih
480255 Drug papir in karton,brez lesnih vlaken,z maso od vklj.40 do vklj.150 g/m2,v zvitkih
480257 Drug papir in karton,brez lesnih vlaken,z maso od vklj.40 do vklj.150 g/m2,drug
480261 Drug papir in karton,nad 10% les.vlaken,v zvitkih
481019 Papir in karton,premaz.,za pis.,tiskan.idr.,do 10% vlak.z meh.post.,drug
481022 Papir in karton,premaz.,za pis.,risan.idr.,nad 10% vlak.z meh.post.,papir,majhne mase
481029 Papir za pisanje,premaz.,nad 10% vlaken,dobljenih z mehan.postopkom,drugo
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 30. 09. 2022