Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

LIVING LIVARSKI INŽENIRING d.o.o.

Podjetje: LIVING LIVARSKI INŽENIRING d.o.o.
Naslov: Goriška cesta 66A, 5270 AJDOVŠČINA

Google maps
Občina: Ajdovščina
Regija: Goriška regija
Kontakti: 053333070
053333810

http://www.living.si
Aleksander Ferjančič
 
Vodstvo podjetja: Direktor: ALEKSANDER FERJANČIČ, tel.: 053333810,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Aleksander Ferjančič,
Matična številka: 5939615
Davčna številka: 45612528
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 8
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 1.526.613,00 €
Delež izvoza v prihodku: 47,00 %
Tradicija od: 1996
Celotni kapital: 421.555,00 €
Celotna sredstva: 760.744,00 €
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka Republika
Črna gora
Hrvaška
Iran
Italija
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Romunija
Ruska federacija
Severna Makedonija
Srbija
Turčija
Opis podjetja: Podjetje LIVING d.o.o. se ukvarja s projektiranjem in proizvajanjem opreme za livarne in opreme za čiščenje zraka. Naš proizvodni program obsega različne transportne naprave (elevatorji, tračni transporterji, pnevmatski transport..), različne tipe peskalnih strojev, opremo za livarne (mešalniki, aeratorji, sita, hladilniki peska, drobilniki) in različne tipe filtrov. Inženiring, strojegradnja.
Opis proizvodov in storitev: Oprema za livarne, kamnolome, ekološka filtracija, peskalne naprave, inženiring, industrijsko odpraševanje, procesna oprema za industrijo.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
28.25.14 Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinov, razen filtrov za motorje.  
28.22.17 Elevatorji, konvejerji, transporterji z brezkončnim trakom, razen rudniških  
28.29.22 Gasilni aparati, pršilne pištole, stroji za brizganje peska in podobne mehanske naprave, razen za kmetijstvo  
28.92.40 Strojni in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih mineralnih materialov  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
842139 Naprave za filtriranje,prečišč.plina
842430 Naprave za brizganje pare ali peska,vodne čistil. napr.z motorjem
842839 Transporterji za blago ali material,drugi
842490 Deli naprav za brizg.in pršenje tekočin,peska,pare
842199 Deli naprav za filtriranje,prečiščevanje
843131 Deli dvigal,skipov,premičnih stopnic,tar.št.8428
847490 Deli strojev za sortiranje,drobljenje ipd.
591190 Izdel.in predm.,tekstilni,za tehnične namene,drugo
847989 Stroji in mehanske naprave s posebnimi fun.,drugi,
843139 Deli drugih podobnih strojev in naprav
731512 Členaste verige
841459 Ventilatorji,drugi
848340 Zobniški in frikcijski prenosniki
850151 Izmenični motorji,drugi,večfazni,z močjo do 750 w
850152 Izmenič.motorji,drugi,večfazni,z močjo od 750 w do75 kw
732020 Vzmeti,spiralne,iz železa ali jekla,vijačne
845420 Forme za ingote in livarski lonci
400931 Cevi,gumene,ojačene ali komb.s tekstilom,brez pribora
842511 Škripčevja in škripci,na električni pogon
841360 Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem,druge
843110 Deli dvigal za velike tovore iz tar.št.8425
853710 Table,plošče ipd.el.apar.za napetosti do 1000 v
842810 Dvigala in skipi
Panoge: Storitve
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 19.09.2023.