Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

RIKO, Industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.

Podjetje: RIKO, Industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.
Naslov: Bizjanova ulica 2, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015816300

http://www.riko.si
Janez Škrabec
 
Vodstvo podjetja: direktor: Janez Škrabec, tel.: 015816300,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Nataša Kržič,
Matična številka: 5909368
Davčna številka: 48222917
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: RIKO HIŠE d.o.o., Lepovče 23, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Število zaposlenih: 162
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 133.850.750,00 €
Delež izvoza v prihodku: 45,00 %
Tradicija od: 1995
Celotni kapital: 32.667.308,00 €
Predstavništva: Riko Ukrajina Gonchama Str. 18a, 01025 Kijev, Ukrajina (Damijan Križman, tel.: + 380 44 428 50 57, fax: + 380 44 428 50 58, e-mail: riko.kiev@riko.si)
Riko Belorusija V. Khoruzhei Str. 22, flr 11, office 10-19, 220123 Minsk, Belorusija (Živorad Smiljković, tel.: + 375 172 101 008, fax: + 375 173 344 690, e-mail: ziriko@telecom.by)
Riko Velika Britanija HW, Airport House, Purley Way, CR0 0 XZ Croydon, Velika Britanija (Matevž Marc, tel.: + 44 7748 467 017, e-mail: matevz.marc@riko.org.uk)
Države izvoza po regijah: Belorusija
Francija
Hrvaška
Italija
Ruska federacija
Severna Makedonija
Švedska
Ukrajina
Velika Britanija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Bližnji vzhod
Opis podjetja: Z visokousposobljeno ekipo strokovnjakov, celostnim naborom storitev ter zanesljivim konceptom upravljanja zagotavljamo kakovostne in ekonomsko upravičene rezultate projektov ter gradimo dolgoročno zaupanje naših naročnikov in partnerjev. Na mednarodnih trgih smo se uspešno uveljavili kot inženiring podjetje, še zlasti v avtomobilski, traktorski in letalski industriji, na področju energetike, okoljevarstva, logistike in gradbeništva.
Opis proizvodov in storitev: Ključna naloga podjetja Riko d.o.o. je udejanjanje globalnega projektnega managementa. Naročnikom dobavljamo tehnološko opremo za najrazličnejše vrste industrije in vodimo projekte na ključ od zasnove do izvedbe na področju industrijskega inženiringa, gradbeništva, transportnih in skladiščnih sistemov, energetike in ekologije.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
71.12.12 Inženirske storitve za stavbne projekte  
71.12.13 Inženirske storitve za energetske projekte  
71.12.14 Inženirske storitve za transportne projekte  
71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte  
71.12.15 Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki  
46.19.10 Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
846620 Držala za obdelovance
721934 Izd.,plošč.,hladno valj.,nerjav.jeklo,šir.nad 600 mm,deb.0,5-1 mm
848320 Ohišja za ležaje z vgr.kotalnimi ležaji
846021 Brusilni stroji,drugi,s točnostjo min 0,01 mm,numerično krmiljeni
850490 Deli transformatorjev in indukcijskih tuljav
820770 Orodje za rezkanje
846610 Držala za orodje in samoodpiralne glave za rezanjenavojev
854449 Električni vodniki za napet.do 80 v,brezkonektorjev
841229 Hidravlični stroji in motorji,drugi
721550 Palice,žica,druge,hladno oblikovane,iz žel.,neleg.jekla,ostale,brez nadaljne obdelave
841381 Črpalke za tekočine,druge
720854 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,brez nadalj.obdel.,deb.pod 3 mm
853810 Table,plošče ipd.za električne aparate,druge
853690 El.apar.za tokokr.,drugi,za napetosti do 1000 v
841582 Klimat.napr.z ventilator.,z vgrajeno hladil.enoto
722540 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.nad 600 mm,drugi,v tablah
903289 Instr.za avtomatično regulacijo,krmiljenje,drugi
842810 Dvigala in skipi
853641 Releji za napetosti do 60 v
848120 Ventili za oljnohidrav.ali pnevmat.prenose
720852 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,brez nadalj.obdel.,deb.4.75-10 mm
820810 Noži in rezila,za obdelavo kovin
720851 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,drugi,brez nadalj.obdel.,deb.nad 10 mm
853710 Table,plošče ipd.el.apar.za napetosti do 1000 v
841360 Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem,druge
853620 Avtom.odklopniki tokokrogov za napetost do 1000 v
853890 Deli za varovalke,releje,odklopnike ipd.,rezinske sonde iz tar.podšt.8536.90.20,drugi
850151 Izmenični motorji,drugi,večfazni,z močjo do 750 w
720926 Izd.,plošč.,hladno valj.,šir.nad 600 mm,v kolob., brez nadalj.obdel.,drugi,deb.1-3 mm
841221 Hidravl.stroji in motor.,z linearnim gibanjem
848340 Zobniški in frikcijski prenosniki
846693 Deli in pribor za stroje iz tar.št.8456 do 8461
850152 Izmenič.motorji,drugi,večfazni,z močjo od 750 w do75 kw
853650 Stikala,druga
820900 Plošče,paličice,vrhovi ipd.,za orodje,nemontirano,iz sintranih kovinskih karbidov
841950 Toplotni izmenjalniki
730799 Pribor za cevi iz železa ali jekla,drug
846694 Deli in pribor za stroje iz tar.št.8462 in 8463
845710 Centri za strojno obdelavo
730431 Cevi,brezšiv.,krož.preč.prer.,hlad.valj.ali vleč.,žel.,neleg.jeklo
721590 Palice,žica,druge,iz železa ali neleg.jekla,druge
820730 Orodje za stiskanje,kovanje,izvlačenje,prerezov.
720853 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,brez nadalj.obdel.,deb.3-4.75 mm
Panoge: Avtomobilska industrija
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 16. 08. 2022