Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

Podjetje: A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.
Naslov: Prežihova ulica 17, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Google maps
Občina: Ravne na Koroškem
Regija: Koroška regija
Kontakti: 028217860

http://www.alppeca.si
Viktorija Barbič
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Viktorija Barbič
Prokurist: Petra Verhovnik
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Viktorija Barbič,
Matična številka: 5888719
Davčna številka: 31970346
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 6
Velikost podjetja: Mikro
Tradicija od: 1995
Blagovne znamke: DOBROTE IZPOD PECE: Kmetijski produkti.
Opis podjetja: Razvojno podjetje A.L.P. PECA d.o.o. je v svoji opredelitvi nevladna in neprofitna organizacija. Je podjetje za razvoj in hkrati celovit servis za občane, podjetnike, podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Delo podjetja je usmerjeno v prepoznavanje in spodbujanje razvojnih priložnosti v okolju in zagotavljanje ponudbe storitev na področju podjetniškega svetovanja, projektnega vodenja, pridobivanja finančnih sredstev iz nacionalnih in EU virov ter informiranja vseh ciljnih skupin prebivalcev. Razvojni center A.L.P. Peca je bil ustanovljen novembra 1994. V regiji in širše je prepoznan kot razvojni element trajnega ter inovativnega napredka. Svetovalne ter informativne aktivnosti za uporabnike opravlja na podlagi dobrega poznavanja razmer v regiji in strokovnega osebja. Področjih delovanja: 1. Svetovalno informacijski podporni center za občane (VEM - Vse na Enem Mestu) 2. Razvoj človeških virov 3. Razvoj lokalnih skupnosti 4. Upravljavec in finančni organ Lokalne akcijske skupine Mežiške doline 5. Gostiteljska struktura Info točke mreže Europe Direct
Opis proizvodov in storitev: - Razvojni projekti,
- Podjetniško svetovanje in ostale stalne aktivnosti v okviru točke VEM – vse na enem mestu za vse ciljne skupine uporabnikov (dijaki, študenti, brezposelne osebe, potencialni podjetniki, delujoča podjetja, kmetje, institucije,…),
- Stalno spremljanje in informiranje uporabnikov (inštitucije, podjetja, posamezniki) o javnih nacionalnih in EU razpisih ter njihovo posredovanje – viri financiranja na področju razvoja podjetništva, razvoja kadrov,
- Pomoč pri pripravi razvojnih programov (na nivoju občine, posameznega vsebinskega področja ali ožjega območja),
- Prepoznavanje in spodbujanje razvojnih priložnosti na lokalnem nivoju,
- Upravljanje in vodenje Lokalne Akcijske skupine Mežiške doline
- Izvajanje aktivnosti v okviru Info točke Europe Direct Koroška
- Priprava, izvedba in koordinacija računalniških izobraževanj,
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
70.22.30 Drugo poslovno svetovanje  
70.22.20 Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov  
70.22.11 Svetovanje pri strategiji poslovanja  
72.20.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih družboslovnih ved  
Panoge: Storitve
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2023.
Datum zadnjega vnosa 14.12.2023.