Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana

Podjetje: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana
Naslov: Trg republike 2, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 014763900
014772000

http://www.nlb.si
Blaž Brodnjak
 
Vodstvo podjetja: predsednik uprave: Blaž Brodnjak
član uprave: Antonio Argir
član uprave: Peter Andreas Burkhardt
član uprave: Archibald Kremser
član uprave: Andrej Lasič
član uprave: Hedvika Usenik
prokurist: Marko Jerič
prokurist: Boštjan Kovač
prokurist: Uršula Kovačič Košak
prokurist: Damir Kuder
prokurist: Jernej Razboršek
prokurist: Vesna Vodopivec
prokurist: Igor Zalar
Matična številka: 5860571
Davčna številka: 91132550
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Kapital se ne določa
Število zaposlenih: 3619
Velikost podjetja: Veliko
Tradicija od: 1994
Opis podjetja: NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim
interesom v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi. Skupino poleg matične NLB d.d., ki je javna delniška družba, sestavlja še sedem hčerinskih bank v Jugovzhodni Evropi in več družb za pomožne storitve (upravljanje sredstev, upravljanje nepremičnin, leasing itd.).

Vendar pa NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Poleg dobrih poslovnih rezultatov in finančnih rezultatov, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju, želimo oblikovati in izboljšati tudi družbene niti ter prispevati k boljši kakovosti življenja. NLB Skupina smo namreč ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene rešitve in storitve ter smo povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.
Opis proizvodov in storitev: Bančništvo je v NLB Skupini najpomembnejša dejavnost, ki jo zaokrožujejo druge finančne dejavnosti, kot so zavarovalništvo, upravljanje premoženja in lizing.
Video predstavitev podjetja
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
64.190 Drugo denarno posredništvo
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
64.19.22 Kreditiranje potrošnikov s strani monetarnih institucij  
64.19.23 Hipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij z zastavo stanovanjskih nepremičnin  
64.19.24 Hipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij z zastavo nestanovanjskih nepremičnin  
64.19.26 Storitve kreditnih kartic s strani monetarnih institucij  
64.19.21 Kreditiranje finančnih posrednikov s strani monetarnih institucij  
64.19.12 Hranilniške storitve za druge vlagatelje  
64.19.11 Hranilniške storitve za družbe in institucije  
64.19.25 Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij  
64.19.29 Drugo kreditiranje s strani monetarnih institucij  
64.19.30 Drugje nerazvrščene storitve denarnega posredništva  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
711810 Kovanci(razen zlatnikov),ki niso zakonito plač.sredstvo
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 07.11.2023.