Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

SIAPRO, inovativni inženiring na področju livarstva, površinske obdelave kovin in energetike, d.o.o.

Podjetje: SIAPRO, inovativni inženiring na področju livarstva, površinske obdelave kovin in energetike, d.o.o.
Naslov: Postaja 9, 5216 MOST NA SOČI

Google maps
Občina: Tolmin
Regija: Goriška regija
Kontakti: 053841632
053841638

http://www.siapro.eu
Franc Jezeršek
 
Vodstvo podjetja: Direktor: FRANC JEZERŠEK, tel.: 053841632,
Prokurist: Marijan Platiše, tel.: 053841631,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Franc Jezeršek,
Matična številka: 5812020
Davčna številka: 83612629
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 7.278.730,00 €
Delež izvoza v prihodku: 76,00 %
Tradicija od: 1992
Celotni kapital: 2.714.528,00 €
Celotna sredstva: 5.352.912,00 €
Blagovne znamke: Siapro & Straaltechiek Intarnational: Peskalni stroji
Siapro: E-ECO turbine za peskanje
Siapro: Male hidroelektrarne
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: Simpsongroup: Hladilniki peska, Oprema za regeneracijo peska
ARUN: Spektrometri
Sensor control: Merilci vlage, temeperature
Pourtech: Sistemi nadzora litja staljene železove litine v peščeno formo
FMS: Mešalci peska, Hladilniki peska, Jedrarski stroji, Formarski stroji
Države izvoza po regijah: Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Finska
Hrvaška
Indija
Italija
Južnoafriška republika
Malta
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
Severna Makedonija
Srbija
Turčija
Velika Britanija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Bližnji vzhod, Centralna Afrika, Južna Afrika, Polinezija, Severna Afrika
Opis podjetja: Siapro je mednarodno uveljavljeno podjetje z referencami doma in po svetu. Naše rešitve na področju livarskih tehnologij, čiščenja ulitkov in malih hidroelektrarn zajemajo inženiring projekte in celovite rešitve ’’na ključ’’. Od leta 1993 načrtujemo, razvijamo in proizvajamo lastne produkte, ki jih montiramo končnemu kupcu. V sodelovanju s kupcem natančno definiramo optimalno tehnologijo in rešitve prilagajamo potrebam naročnika. Skupaj z našo strokovno podporo so kupcem na voljo po razumni ceni.
Opis proizvodov in storitev: Ponujamo celoten inženiring, od svetovanja, projektiranja, do proizvodnje ter montaže naših produktov. Naši referenčni projekti:
1. INDUSTRIJSK A OPREMA
Livarska oprema (priprava peska, formarski stroji, oprema jedrarne, livarske peči, avtomatski sistemi litja in nadzora, oprema za iztresanje in hlajenje, razne transportne naprave, drobljenje povratnega materiala, oprema za kontrolo in meritve),
Obdelava površin, peskanje (stroji za čiščenje ulitkov in kovin, protikorozijske & barvalne linije, stroji za mikrokovanje in brezkislinsko čiščenje, E-ECO peskalne turbine, E-ECO CPMT tehnologija peskanja)
Zaščita okolja (odpraševalni sistemi, filtri, recikliranje)
Vzdrževanje in rezervni deli
Selitve opreme (demontaže, montaže in transport)
2. MALE HIDROELEKTRARNE
Elektrarne ’’Na ključ’’
Pelton, Kaplan, Francis vodne turbine (projektiranje, proizvodnja).
Video predstavitev podjetja
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
28.41.40 Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin  
28.91.11 Konvertorji, livarski lonci, kokile za ingote in livarski stroji; valjalne proge  
28.11.22 Hidravlične turbine in vodna kolesa  
27.12.40 Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike  
25.11.23 Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija  
71.12.13 Inženirske storitve za energetske projekte  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
853710 Table,plošče ipd.el.apar.za napetosti do 1000 v
732690 Izdelki,železni ali jekleni,drugi,neomenjeni
850152 Izmenič.motorji,drugi,večfazni,z močjo od 750 w do75 kw
847989 Stroji in mehanske naprave s posebnimi fun.,drugi,
842430 Naprave za brizganje pare ali peska,vodne čistil. napr.z motorjem
842833 Transporterji,drugi,s trakom
842839 Transporterji za blago ali material,drugi
841459 Ventilatorji,drugi
842490 Deli naprav za brizg.in pršenje tekočin,peska,pare
731449 Rešetke,mreže in ograje,iz železa,jekla,druge
847982 Stroji za mešanje,gnetenje,drobljenje,mletje ipd.
847490 Deli strojev za sortiranje,drobljenje ipd.
722540 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.nad 600 mm,drugi,v tablah
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 02.10.2023.