Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

GRAJMAN gradbeništvo in prevozništvo d.o.o.

Podjetje: GRAJMAN gradbeništvo in prevozništvo d.o.o.
Naslov: Cesta na Log 3, 1357 NOTRANJE GORICE

Google maps
Občina: Brezovica
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 013651421
031882130


http://www.grajman.si
Anton Rakovec
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Anton Rakovec, tel.: 041634195,
Prokurist: MAJDA RAKOVEC
Direktor: Matjaž Rakovec
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Anja Rakovec,
Matična številka: 5689007
Davčna številka: 39166422
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 2
Velikost podjetja: Mikro
Prihodek: 907.511,00 €
Delež izvoza v prihodku: 12,00 %
Tradicija od: 1993
Celotni kapital: 594.498,00 €
Države izvoza po regijah: Severna Makedonija
Srbija
Opis podjetja: Opravljamo gradbeno storitveno dejavnost, večinoma fazo pripravljalnih del na področju gradnje cest, železniških prog, letališč, športnih objektov, stanovanjskih hiš ter storitve prevozništva, posredništvo pri prodaji gradbene mehanizacije in motornih vozil.
Opis proizvodov in storitev: - Zemeljska dela do VI. kategorije, - Zgornji ustroj, - Prometna ureditev, - Kanalizacija - gradbena dela; - Ponikovalnice, - Lovilci maščob z vsedalnikom, - Vodovod - gradbena dela,
- Telefon - gradbena dela, - Elektrika - gradbena dela, - Plinovod - gradbena del, - Gradnje cest s pripadajočo infrastrukturo, - Kiperski prevozi, - Izkopi in odvozi materiala.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
42.110 Gradnja cest
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
42.11.20 Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
870120 Cestni vlačilci za polpriklopnike
843149 Deli za vrtalne stroje,drugi
870410 Samorazkladalna vozila za delo izven cest.omrežja
870590 Motorna vozila za posebne namene,druga
Panoge: Gradbeništvo in gradnja
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 30. 09. 2022