Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

SIJ METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o.

Podjetje: SIJ METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o.
Naslov: Koroška cesta 14, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Google maps
Občina: Ravne na Koroškem
Regija: Koroška regija
Kontakti: 028707000
028707100

www.metalravne.com
Jernej Močnik
 
Vodstvo podjetja: Glavni direktor: Jernej Močnik, tel.: 028707005,
Svetovalec glavnega direktorja: Borut Urnaut, tel.: 028707005,
Direktor prodaje programa Metal Ravne : Milan Gradišnik, tel.: 028707208,
Vodja oddelka marketing: Brigita Rataj, tel.: 028707100,
Izvršni direktor za proizvodnjo: Alojz Buhvald, tel.: 028707005,
Direktor razvoja in kontrole kakovosti: Gašper Stopar, tel.: 028707279,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Milan Gradišnik,
Matična številka: 5686482
Davčna številka: 64537641
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: KOPO INTERNATIONAL, INC., 100 Village Court, Suite # 202, 07730 Hazl New Jersey, Združene države Amerike (Stephen Cucich, tel.: +1 732 203 1505, fax: +1 732 203 1506, e-mail: s.cucich@kopointl.com)
Število zaposlenih: 969
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 209.327.458,00 €
Delež izvoza v prihodku: 73,00 %
Tradicija od: 1992
Celotni kapital: 78.368.680,00 €
Predstavništva: KOPO International, INC 100 Village Court, Suite # 202, 07730 New Jersey, Združene države Amerike (Stephen Cucich, tel.: 1 732 203 1505 , e-mail: scucich@kopointl.com)
Države izvoza po regijah: Afganistan
Argentina
Avstralija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Brazilija
Danska
Finska
Francija
Hongkong
Hrvaška
Indija
Iran
Italija
Izrael
Japonska
Južna Afrika
Južnoafriška republika
Kanada
Madžarska
Malezija
Mehika
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
Severna Makedonija
Singapur
Slovaška
Španija
Srbija
Švedska
Švica
Tajska
Tajvan
Velika Britanija
Združene države Amerike
Združeni arabski Emirati
Opis podjetja: Družba Metal Ravne spada v jeklarsko divizijo skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Lastne jeklarna, kovačnica, valjarna ter različne vrste toplotne in mehanske obdelave zagotavljajo več kot 200 kvalitet jekel različnih dimenzij in oblik - orodnih, specialnih in visoko legiranih konstrukcijskih jekel, v obliki valjanih in kovanih proizvodov. PODJETJE SIJ METAL RAVNE JE IME VREDNO ZAUPANJA: skladnost proizvodov s svetovnimi standardi, visoka kakovost jekla, vrhunsko znanje zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam trga, vlaganja v posodobitev tehnološke opremljenosti.
Opis proizvodov in storitev: Kvalitete: orodna jekla in hitrorezna jekla, specialna jekla, nerjavna jekla, konstrukcijska jekla. Proizvodni program: metalurški procesi v proizvodnji: UHP EOP, PP + VD, EPŽ, VOD, valjani proizvodi (gredice, paličasto jeklo - okroglo, ploščato, kvadratno), proizvodi jeklovleka ( vlečeni, luščeni, brušeni), kovani proizvodi (palice, valji, diski, obroči, odkovki).
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
24.10.51 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, širine > 600 m; platirani, prevlečeni ali prekriti  
24.10.53 Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine > 600 mm  
24.32.20 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen  
24.32.10 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen  
24.10.54 Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine < 600 mm  
24.10.36 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel (razen silicijevega jekla za elektropločevino), vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm  
24.10.35 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine > 600 mm  
24.10.32 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm  
24.10.31 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine > 600 mm  
24.31.10 Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla  
24.31.20 Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega  
24.10.66 Druge palice iz drugih legiranih jekel, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane  
24.52.10 Litje jekla  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
722850 Palice iz legir.jekel,hladno oblikovane,dokončane
722211 Palice,toplo valj.,vleč.,iz nerjav.jekla,okrogliprečni prerez
721410 Palice,žica,iz žel.,neleg.jekla,kovane
750512 Palice,profili,iz nikljevih zlitin
750300 Odpadki in ostanki niklja
721550 Palice,žica,druge,hladno oblikovane,iz žel.,neleg.jekla,ostale,brez nadaljne obdelave
720720 Polizdel.iz železa,neleg.jekla,nad 0,25% ogljika
722219 Palice,toplo valj.,vleč.,iz nerjav.jekla,druge
720711 Polizdel.iz žel.,neleg.jek.,do 0,25% oglj.,pravok.ali kvadr.,preč.prerez,šir.manj kot dvoj.deb.
721899 Polizdelki iz nerjav.jekla,drugi,s kvadratnim prečnim prerezom
722410 Ingoti idr.primarne oblike iz legiranega jekla
261310 Molibdenove rude in koncentrati,praženi
720241 Fero-krom,z več kot 4% ogljika
722830 Palice,druge,iz legir.jekel,vroče vlečene,valjane ali ekstrudirane
722230 Palice,druge,iz nerjavnega jekla
720421 Odpadki in ostanki nerjav.legiranega jekla
722840 Palice iz legir.jekel,kovane
722691 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.do 600 mm,drugi
722699 Izd.,plošč.,valj.,šir.do 600 mm,drugi
722011 Izd.,plošč.,vroče valjani,nerjav.jeklo,šir.do 600 mm,deb.nad 4,75 mm
722810 Palice iz hitroreznega jekla
722090 Izd.,plošč.,valj.,nerjav.jeklo,šir.do 600 mm,drugi
721114 Izd.,plošč.,toplo valj.,brez nadalj.obdel.,drugi, deb.nad 4.75 mm,šir.pod 600 mm
722220 Palice,hladno oblikov.ali dokonč.,iz nerjav.jekla
722540 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.nad 600 mm,drugi,v tablah
720292 Fero-vanadij
722490 Polizdelki iz drugih legiranih jekel
750511 Palice,profili,iz nelegiranega niklja
721491 Palice,žica,iz žel.,neleg.jek.,kovane,toplo valj.,vlečene,s pravok.(razen kvad.)prerezom
Certifikati: AS 9100
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 45001
ISO 17025
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 24.11.2022.