Predstavljamo
SID banner 15032022
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Podjetje: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 01 2007 480
01 2007 574


http://www.sid.si
Damijan Dolinar
 
Vodstvo podjetja: Predsednik uprave: Damijan Dolinar, tel.: 01 2007 550,
Član uprave: Stanka Šarc Majdič, tel.: 01 2007 550,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Nadja Cvek,
Matična številka: 5665493
Davčna številka: 82155135
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: Prvi Faktor d.o.o., Slovenska cesta 17, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Hčerinsko podjetje: SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Velikost podjetja: Veliko
Tradicija od: 1992
Opis podjetja: - Zavarovanje izvoznih kreditov in izhodnih investicij; - Financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, poslovanja malih in srednjih podjetij, ekoloških in energetskih projektov, razvoja, raziskav in tehnologije, javne infrastrukture, šolstva in izobraževanja.
Opis proizvodov in storitev: SID banka za lasten račun opravlja dejavnost financiranja na področju tržnih vrzeli, kamor sodijo predvsem majhna in srednje velika podjetja, razvojni, okoljevarstveni in energetski projekti, internacionalizacija ipd. V imenu in za račun Republike Slovenije SID banka izvaja zavarovanja izvoznih kreditov in izhodnih investicij pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki ter opravlja druge posle po posebnih pooblastilih.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
64.190 Drugo denarno posredništvo
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
64.20.10 Storitve holdingov  
64.30.10 Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov  
64.99.11 Storitve investicijskega bančništva  
64.99.19 Druge drugje nerazvrščene finančne storitve, razen investicijskega bančništva ter storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov  
66.19.32 Depozitne storitve  
66.19.99 Druge drugje nerazvrščene pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
66.19.91 Finančno svetovanje  
66.19.22 Storitve v zvezi s naložbenim financiranjem in tveganim kapitalom  
66.19.21 Storitve v zvezi z združitvami in prevzemi  
66.19.10 Obdelava in obračun transakcij z vrednostnimi papirji  
66.12.13 Storitve menjave tujih valut  
66.19.31 Fiduciarne storitve  
66.19.29 Druge pomožne storitve v zvezi z investicijskim bančništvom  
66.19.92 Obdelava finančnih transakcij in storitve klirinških hiš  
69.20.21 Računovodsko pregledovanje  
73.20.11 Raziskovanje trga: kvalitativne ankete  
73.20.19 Drugo raziskovanje trga  
73.20.12 Raziskovanje trga: kvantitativne ad hoc ankete  
73.20.14 Raziskovanje trga razen z anketami  
73.20.13 Raziskovanje trga: kvantitativne trajne in redne ankete  
70.22.11 Svetovanje pri strategiji poslovanja  
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 30. 09. 2022