Predstavljamo
SID banner 15032022
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

INPRO d.o.o. Novo mesto

Podjetje: INPRO d.o.o. Novo mesto
Naslov: Loke 4, 8351 STRAŽA PRI NOVEM MESTU

Google maps
Občina: Straža
Regija: Jugovzhodna regija
Kontakti: 073084850

http://www.inpro.si
Aljaž Lavrič
 
Vodstvo podjetja: Prokurist: ALJAŽ LAVRIČ
Direktor: Boris Lavrič
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Boris Lavrič,
Matična številka: 5514347
Davčna številka: 89639804
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Število zaposlenih: 40
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 3.683.464,00 €
Delež izvoza v prihodku: 25,00 %
Tradicija od: 1991
Celotni kapital: 3.158.295,00 €
Blagovne znamke: KlimaRent: KlimaRent je blagovna znamka s široko paleto izdelkov za obdelovanje mikroklime v zaprtih prostorih in predstavlja vodilno blagovno znamko za izposojo klimatizacijske tehnike na področju srednje in jugovzhodne Evrope.
Države izvoza po regijah: Avstralija
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Italija
Madžarska
Srbija
Opis podjetja: Projektiranje strojnih inštalacij, izvedbo kanalnih klimatizacijskih sistemov za večje objekte, prodajo, montažo in servis klimatskih naprav za bivalne in poslovne prostore ter izposojo široke palete klimatizacijske tehnike.
Opis proizvodov in storitev: Projektiranje strojnih inštalacij, izvedbo kanalnih klimatizacijskih sistemov za večje objekte, prodajo, montažo in servis klimatskih naprav za bivalne in poslovne prostore ter izposojo široke palete klimatizacijske tehnike.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
43.29.19 Druga inštalacijska dela  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
847989 Stroji in mehanske naprave s posebnimi fun.,drugi,
841510 Klimat.napr.z ventilat.,okenske,stenske,samostoj.
630790 Gotovi izdelki,drugi
392510 Rezervoarji,cisterne ipd.prostorn.nad 300 l,plast.
854449 Električni vodniki za napet.do 80 v,brezkonektorjev
842199 Deli naprav za filtriranje,prečiščevanje
732190 Deli za gospodinjske aparate iz železa ali jekla
841581 Klimat.napr.z ventilator.,za hlajenje ali gretje
290629 Alkoholi,ciklični,aromatski,derivati,drugi
846721 Ročna orodja,z vdelanim elektr.motorjem,vrtalniki
870422 Motor.voz.za prev.blaga,s kompres.,br.mase nad5-20 t
730729 Pribor za cevi iz nerjavnega jekla,drug
730840 Podporniki idr.elem.iz železa ali jekla,za rudnike
730799 Pribor za cevi iz železa ali jekla,drug
870510 Vozila z dvigali
841459 Ventilatorji,drugi
761090 Konstrukcije in njihovi deli,iz aluminija,druge
401019 Trakovi,jermeni,transportni,iz gume,drugi
841490 Deli črpalk,kompresorjev,ventilatorjev,nap ipd.
741129 Cevi iz drugih bakrovih zlitin
841410 Vakuumske črpalke
732690 Izdelki,železni ali jekleni,drugi,neomenjeni
560750 Vrvi,motvozi,konopi ipd.,iz drug.sint.vlaken
441890 Proizvodi,leseni,drugi,za gradbeništvo
842430 Naprave za brizganje pare ali peska,vodne čistil. napr.z motorjem
392051 Plošče,brez cel.struk.,iz polimetilmetakrilata
732182 Peči za ogrevanje prostorov na tekoča goriva
850151 Izmenični motorji,drugi,večfazni,z močjo do 750 w
391732 Cevi,druge,neojačane,nekombinirane,brez pribora
760820 Cevi iz aluminijevih zlitin
847141 Digitalni stroji za aop,drugi,s centralno,vhodno, izhodno enoto
761699 Izdelki iz aluminija,drugi
732181 Peči za ogrevanje prostorov na plin ali komb.
841590 Deli klimatizacijskih naprav z ventilatorjem
847170 Pomnilne enote
870331 Oseb.avtom.in motor.voz.,s kompresijo,prostor.do1500 cm3
851430 Industrijske ali laboratorijske električne peči,druge
903290 Deli instrumen.za avtom.regulacijo in krmiljenje
853650 Stikala,druga
850152 Izmenič.motorji,drugi,večfazni,z močjo od 750 w do75 kw
903210 Termostati
591190 Izdel.in predm.,tekstilni,za tehnične namene,drugo
841582 Klimat.napr.z ventilator.,z vgrajeno hladil.enoto
830790 Cevi,upogljive,iz nav.kovin,z ali brez pribora
392690 Proizvodi iz plastičnih mas,drugi
841480 Črpalke,kompresorji,ventilatorji,nape ipd.,drugi
730640 Cevi in prof.,drugi,varjeni,krož.preč.prerez,iz nerjavnega jekla
853610 Varovalke za napetost do 1000 v
853669 Vtiči in vtičnice za napetosti do 1000 v
730722 Kolena,loki in oglavki z navojem,iz nerjav.jekla
853710 Table,plošče ipd.el.apar.za napetosti do 1000 v
851629 Elektr.aparati za ogrevanje prost.,tal,drugi
853690 El.apar.za tokokr.,drugi,za napetosti do 1000 v
850431 Drugi transformatorji,moč do 1 kva
846722 Ročna orodja,z vdelanim elektr.motorjem,žage
Panoge: Gradbeništvo in gradnja
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 24.11.2022.