Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.

Podjetje: POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Naslov: Bakovska ulica 31, 9000 MURSKA SOBOTA

Google maps
Občina: Murska Sobota
Regija: Pomurska regija
Kontakti: 025341800
025341811

http://www.pomgrad.si
Boris Sapač
 
Vodstvo podjetja: član uprave: Boris Sapač
predsednik uprave: Iztok Polanič
član uprave: Kristian Ravnič
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Iztok Polanič,
Matična številka: 5459001
Davčna številka: 48027944
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 389
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 102.563.766,00 €
Tradicija od: 1991
Celotni kapital: 16.957.763,00 €
Celotna sredstva: 66.757.737,00 €
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Države bivše Jugoslavije
Opis podjetja: Skupina  Pomgrad je skupina lastniško povezanih podjetij, katerih obvladujoča družba je Pomgrad d. d. Vse družbe v Skupini  Pomgrad so specializirane za izvajanje posameznih del iz širokega spektra gradbenih dejavnosti. Tako lahko na trgu ponudimo celovite storitve s področja gradbeništva, kar nam omogočajo sinergijske povezave med podjetji v skupini, prilagodljivost zahtevam trga in posameznim investitorjem.
Opis proizvodov in storitev: Skupina Pomgrad je usposobljena za gradnjo najzahtevnejših objektov:
-stanovanjski objekti,
-poslovni objekti,
-turistični objekti,
-industrijski objekti,
-parkirne hiše,
-montažne hale,
-športni objekti,
-ceste,
-globinsko vrtanje,
-globoko temeljenje,
-pilotiranje,
-jet grouting,
-mostovi,
-premostitveni objekti,
-čistilne naprave, itd.
Proizvajamo:
-gramozne in kamene agregate,
-betonske mešanice,
-asfaltne mešanice,
-betonsko galanterijo,
-armiranobetonske hale.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
41.00.10 Stanovanjske stavbe  
42.11.10 Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze  
Certifikati: ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001
ISO 26000
Panoge: Gradbeništvo in gradnja
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2023.
Datum zadnjega vnosa 22.04.2024.