Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

VITAMED trgovsko podjetje d.o.o.

Podjetje: VITAMED trgovsko podjetje d.o.o.
Naslov: Verovškova ulica 64, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 013602700
013602701

http://www.vitamed.si
Katarina Kramar
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Katarina Kramar, tel.: 013602701,
Finančni direktor: Matjaž Kramar, tel.: 013602708,
Prokurist: Jožefa Kramar
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Kramar Katarina,
Matična številka: 5444985
Davčna številka: 78370167
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Velikost podjetja: Malo
Delež izvoza v prihodku: 86,00 %
Tradicija od: 1991
Države izvoza po regijah: Belorusija
Moldavija, Republika
Ruska federacija
Ukrajina
Opis podjetja: Prodaja surovin za farmacevtsko industrijo ter pakirnih materialov za farmacevtsko in prehrambeno industrijo.
Opis proizvodov in storitev: Proizvodi: 
- aktivne farmacevtske učinkovine in surovine, 
- embalaža za farmacevtsko industrijo, 
- surovine za prehrambeno industrijo, 
- surovine za kemično industrijo,
- zdravila in prehrambeni dodatki, 
- raziskave trga, svetovanje in registracije.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
21.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin  
46.90.10 Nespecializirana veleprodaja  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
293100 Organsko-anorg.spojine,druge
390610 Polimetilmetakrilat
390390 Polimeri stirena,drugi
340490 Voski,umetni in pripravljeni,drugi
392410 Namizna in kuhinjska posoda,iz plast.mas
293969 Alkaloidi rženih rožičkov in njihovi derivati,soli,drugi
760711 Folije,aluminijaste,debeline do 0,20 mm,valjane
293499 Nukleinske kisline,njihove soli;druge heterocikli čne spojine,druge,ostale
281122 Silicijev dioksid
293890 Glikozidi,njih.soli,etri,estri in derivati,drugi
382490 Proizvodi kemične ind.ipd.,drugi
392049 Plošče,brez cel.struk.,iz polimerov vinilklorida, drugi
293723 Estrogeni in progestogeni
293399 Heterociklične spojine s heteroatomi dušika,druge,ostale
300390 Zdravila,druga,ne za prodajo na drobno
151800 Živalske in rastlinske masti in olja,kem.modif.,(razen iz tar.št.1516),neužitni
482390 Izdelki,drugi,iz papirne mase,papirja,celuloz.vate
390410 Polivinilklorid,nepomešan z drugimi snovmi
Panoge: Trgovina
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2023.
Datum zadnjega vnosa 22.04.2024.