Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

REGISTRATOR d.o.o.

Podjetje: REGISTRATOR d.o.o.
Naslov: Šmartinska cesta 130, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015874500

www.registrator.si
Špela Kumelj
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Špela Kumelj, tel.: 041376858,
prokurist: Teja Kumelj, tel.: 041886626,
prokurist: Vesna Kumelj
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Špela Kumelj,
Matična številka: 5339529
Davčna številka: 75365383
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 21
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 1.680.778,00 €
Delež izvoza v prihodku: 16,00 %
Tradicija od: 1990
Celotni kapital: 462.975,00 €
Celotna sredstva: 701.577,00 €
Opis podjetja: Nudimo vam celotno ali delno izvedbo računovodskih storitev glede na vašo organizacijo poslovanja in vaše zahteve.
Opis proizvodov in storitev: - vodenje glavne knjige z računovodstvom stroškov in učinkov; - vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev; - vodenje deviznih analitičnih evidenc; - obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ; - vodenje evidence osnovnih sredstev s predračuni in z obračuni amortizacije; - vodenje knjige prejetih in izdanih računov za potrebe DDV; - obračun davka na dodano vrednost; - obračun zamudnih obresti; - izpis opominov; - izdelava računov; - mesečna poročila o rezultatih poslovanja; - svetovanje na področju racionalizacije pisarniškega poslovanja; - izdelava letnih računovodskih izkazov za poslovne potrebe in potrebe statistike; - izdelava davčne bilance; - izdelava napovedi davka iz dejavnosti; - medletni računovodski izkazi za poslovne potrebe; - opravljanje plačilnega prometa z uporabo elektronskega bančništva; - razna poročanja za potrebe statistike in poslovanja s tujino; - svetovanje, nadzor in kontrola računovodenja v družbi; - kadrovske storitve; - notranja revizija; - administrativne storitve.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
69.20.10 Finančna revizija  
69.20.21 Računovodsko pregledovanje  
Panoge: Storitve
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2023, zadnje ažuriranje 22.5.2024.
Datum zadnjega vnosa 03.07.2024.