Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Slovenske železnice

Podjetje: Slovenske železnice
Naslov: Kolodvorska ulica 11, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 012912100

http://www.slo-zeleznice.si
Dušan Mes
 
Vodstvo podjetja: direktor: Dušan Mes
direktor: Tomaž Kraškovic
direktor: Nina Avbelj Lekić
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Marko Tancar,
Matična številka: 5142733
Davčna številka: 18190995
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: SŽ-Vleka in tehnika d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 , Slovenija (Dušan Žičkar, tel.: 012912197, e-mail: info@sz-vit.si)
Hčerinsko podjetje: SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.o.o., Ob Zeleni jami 2, 1000 , Slovenija (Leon Kostiov, tel.: 012912205)
Hčerinsko podjetje: SŽ-Železniška tiskarna d.d., Hladilniška pot 28, 1000 , Slovenija (Janez Brezovar, tel.: 012915640)
Hčerinsko podjetje: SŽ-Železniško invalidsko podjetje d.o.o., Potrčeva 20, 1000 , Slovenija (Vojka Martinčič, tel.: 014340486, e-mail: info@sz-zip.si)
Hčerinsko podjetje: Sž-Potniški promet d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 , Slovenija (Boštjan Koren, tel.: 012912402, e-mail: bostjan.koren@slo-zeleznice.si)
Hčerinsko podjetje: SŽ-Tovorni promet d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 , Slovenija (Melita Rozman Dacar, tel.: 012914280, e-mail: melita.rozman-dacar@slo-zeleznice.si)
Hčerinsko podjetje: SŽ-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 , Slovenija (Bojan Kekec, tel.: 012914203, e-mail: bojan.kekec@slo-zeleznice.si)
Hčerinsko podjetje: SŽ-Prometni institut d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 , Slovenija (Peter Verlič, tel.: 012914626, e-mail: peter.verlic@slo-zeleznice.si)
Hčerinsko podjetje: Fersped d.d., Parmova 37, 1000 , Slovenija (Tomaž Martin Jamnik, tel.: 13007100, e-mail: info@fersped.si)
Velikost podjetja: Veliko
Tradicija od: 1846
Blagovne znamke: SŽ-Express: Hitra, zanesljiva in cenovno konkurenčna dostava malih pošiljk od vrat do vrat v Sloveniji in v tujini, z uporabo cestnega in železniškega prevoza.
Predstavništva: Ferrovie Slovene - representanza per Italia Via Marangoni 56, I-33100 Videm, Italija (Marino Fakin, tel.: 0039 348 30 05 654, e-mail: info@ferrovieslovene.it)
Predstavništvo Slovenskih železnic za Bosno in Hercegovino Ulica Husrefa Redžića 1, BIH-71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina (Hajrudin – Dino Selimović, tel.: 00387 33 443 551, fax: 00387 33 443 551, e-mail: slovenske.zeljeznice@bih.net.ba)
Slovenske železnice - Predstavništvo Beograd Jurija Gagarina 32, sprat III, blok , 11070 Novi Beograd, Srbija (Slobodan Macić, tel.: 00381 11 35 32 815, fax: 00381 11 35 32 816, e-mail: macic@slo-zeleznice.co.rs)
Szloven Vasutak Kepviselete Lagodi ut. 34A/III, H-1012 Budimpešta, Madžarska (Rosi Varga, tel.: 0003612120003, fax: 003612120003, e-mail: rosi.varga@sz.axelero.net)
Države izvoza po regijah: Avstrija
Hrvaška
Italija
Madžarska
Slovaška
Opis podjetja: Slovenske železnice so ponudnik celovitih prevoznih in logističnih storitev v tovornem prometu in hrbtenica slovenskega javnega potniškega prometa ter upravljalec javne železniške infrastrukture, pristojen za pripravo strokovnih podlag za razvojne projekte in pripravo letnih načrtov investicij in vzdrževanja javne železniške infrastrukture in izdelavo programa omrežja.
Opis proizvodov in storitev: - Prevoz potnikov: storitve prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu. - Prevoz tovora: storitve prevoza tovora v notranjem in mednarodnem železniškem prometu. - Infrastruktura: vzdrževanje infrastrukture, upravljanje z javno železniško infrasrtukturo v Republiki Sloveniji in vodenje prometa na železniški infrastrukturi.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
70.100 Dejavnost uprav podjetij
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
49.10.19 Drug medkrajevni železniški prevoz potnikov  
49.10.11 Železniški prevoz potnikov za turistične oglede  
49.20.19 Drug železniški prevoz tovora  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
860719 Osi in njihovi deli
848299 Deli kotalnih ležajev,drugi
848250 Drugi valjčni ležaji
Certifikati: ISO 9000:2008
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2023.
Datum zadnjega vnosa 14.12.2023.