Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Podjetje: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 014747200

http://www.triglav.si
Vodstvo podjetja: Član uprave: Barbara Smolnikar
Član uprave: Uroš Ivanc
Član uprave: Tadej Čoroli
Član uprave: David Benedek
Predsednik uprave: Andrej Slapar
Član uprave: Marica Makoter
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Služba za korporativno komuniciranje,
Matična številka: 5063345
Davčna številka: 80040306
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: Triglav osiguruvanje Život AD, Bulevar 8-mi Septemvri br. 16, 1000 Skopje, Severna Makedonija (Aleksandar Andonovski , tel.: 00 389 25 102 201, e-mail: info@triglavzivot.mk)
Hčerinsko podjetje: Triglav osiguranje, d. d., Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, Hrvaška (Marin Matijaca, tel.: 00 385 1 563 27 77, fax: 00 385 1 563 27 99, e-mail: centrala@triglav-osiguranje.hr)
Hčerinsko podjetje: Triglav Osiguranje, d. d., Dolina 8, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina (Edib Galijatović, tel.: 00 387 33 25 21 1, fax: 00 387 33 25 21 77, e-mail: sarajevo@triglav.ba)
Hčerinsko podjetje: Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Miklošičeva 19, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Hčerinsko podjetje: Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Pristaniška 10, 6000 KOPER - CAPODISTRIA, Slovenija
Hčerinsko podjetje: Lovćen Osiguranje, A. D., Ulica Slobode 13 a, 81000 Podgorica, Črna gora (Matjaž Božič, tel.: 00 382 20 404 410, fax: 00 382 20 665 281, e-mail: info@lo.co.me)
Hčerinsko podjetje: Triglav Osiguranje, a. d. o., Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd, Srbija (Dragan Marković, tel.: 00 381 11 330 51 00, fax: 00 381 11 312 24 20, e-mail: office@triglav.rs)
Hčerinsko podjetje: Triglav osiguranje, a. d., Trg srpskih junaka 4, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina (Matej Žlajpah, tel.: 00 387 33 252 110, fax: 00 387 33 252 179, e-mail: info@triglav.ba)
Hčerinsko podjetje: Triglav osiguruvanje AD, Bulevar 8-mi Septemvri br. 16, 1000 Skopje, Severna Makedonija (Gjorgje Vojnović, tel.: 00 389 2 510 22 22, fax: 00 389 2 510 22 97, e-mail: info@triglav.mk)
Število zaposlenih: 2439
Velikost podjetja: Veliko
Tradicija od: 1900
Predstavništva: Triglav osiguruvanje Život AD Bulevar 8-mi Septemvri br. 16, 1000 Skopje, Severna Makedonija (Aleksandar Andonovski, tel.: 00 389 25 102 201, e-mail: info@triglavzivot.mk)
Triglav Osiguranje, d.d. Antuna Heinza 8, 10000 Zagreb, Hrvaška (Marin Matijaca, tel.: 00 385 1 563 27 77, fax: 00 385 1 563 27 99, e-mail: centrala@triglav-osiguranje.hr)
Lovćen Osiguranje, a.d. Ulica Slobode 13a, 81000 Podgorica, Črna gora (Matjaž Božič, tel.: 00 382 20 404 410, fax: 00 382 20 665 281, e-mail: info@lo.co.me)
Triglav osiguranje, d.d. Dolina 8, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina (Edib Galijatović, tel.: 00 387 33 252 110, fax: 00 387 33 252 179, e-mail: info@triglav.ba)
Triglav osiguranje, a.d.o. Milutina Milankovića 72, 11070 Novi Beograd, Srbija (Dragan Marković, tel.: 00 381 11 330 51 00, fax: 00381 11 312 24 20, e-mail: office@triglav.rs)
Triglav osiguranje a. d. Trg srpskih junaka 4, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina (Matej Žlajpah, tel.: 00 387 51 215 262, fax: 00 387 51 215 262, e-mail: info@triglavrs.ba)
Triglav osiguruvanje AD Bulevar 8-mi Septemvri br. 16, 1000 Skopje, Severna Makedonija (Gjorgje Vojnović, tel.: 00 389 2 510 22 22, fax: 00 389 2 510 22 97, e-mail: info@triglav.mk)
Opis podjetja: Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Prisotni smo v 5 državah in zaposlujemo več kot 5.200 ljudi. Odlikujejo nas znanje, izkušnje, zaupanje in odličnost do strank, zaposlenih, delničarjev in drugih deležnikov. Naše poglavitne dejavnosti so: 
-dejavnost življenjskega zavarovanja,
-dejavnost pokojninskih skladov, 
-dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega, 
-vrednotenje tveganja in škode, 
-dejavnost zavarovalniških agentov, 
-druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.
Opis proizvodov in storitev: -Zavarovanja avtomobilske odgovornosti, 
-zavarovanja avtomobilskega kaska, 
-požarna zavarovanja, 
-Strojelomna zavarovanja, 
-zavarovanja stanovanjskih premičnin, 
-odgovornostna zavarovanja, 
-zavarovanja potrošniških kreditov, 
-zavarovanja izvoznih in domačih terjatev, 
-kargo zavarovanja, 
-življenjska zavarovanja, 
-pokojninska zavarovanja, 
-nezgodna zavarovanja, 
-zdravstvena zavarovanja.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
65.12.11 Nezgodno zavarovanje  
65.12.12 Zdravstveno zavarovanje  
65.12.90 Drugo zavarovanje  
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 24.11.2022.