Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia

Podjetje: INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia
Naslov: Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 014773900

http://www.ijs.si
Boštjan Zalar
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Boštjan Zalar
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Jadran Lenarčič,
Matična številka: 5051606
Davčna številka: 55560822
Pravno organizacijska oblika: Javni zavod
Izvor kapitala: Kapital se ne določa
Velikost podjetja: Nedoločena
Tradicija od: 1992
Države izvoza po regijah: Francija
Grčija
Hrvaška
Italija
Koreja Republika (Južna)
Nemčija
Španija
Velika Britanija
Opis podjetja: Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.
Opis proizvodov in storitev: Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
- fizike,
- kemije,
- biologije,
- biotehnologije (kmetijske, industrijske in okoljske),
- nanotehnologije,
- medicine,
- matematike,
- računalništva,
- kmetijskih ved ter drugih naravoslovnih ved.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
72.19.13 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju fizike  
72.19.50 Izvirniki raziskav s področja drugih naravoslovnih ved, razen biotehnologije  
72.11.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zdravstvene biotehnologije  
72.11.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju okoljske in industrijske biotehnologije  
72.11.13 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijske biotehnologije  
72.11.20 Izvirniki raziskav s področja biotehnologije  
72.19.14 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kemije  
72.19.16 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju biologije  
72.19.21 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju nanotehnologije  
72.19.29 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na drugih področjih tehnologije, razen biotehnologije  
72.19.40 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved  
72.19.30 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine  
72.19.15 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju ved o zemlji in sorodnih vedah o okolju  
72.19.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju računalništva  
72.19.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju matematike  
72.19.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
902730 Spektrometri,spektrofotometri in spektrografi
820730 Orodje za stiskanje,kovanje,izvlačenje,prerezov.
382200 Reagenti,sest.,diagnostični ali laboratorijski
902780 Instrumenti,aparati za fizik.,kemič.analize,drugi
903010 Instr.za merjenje in okrivanje ioniziranih sevanj
847130 Digitalni stroji za aop,prenosni,s centr.,vhodnoizhodno enoto,z maso do 10 kg
903090 Deli,pribor za instr.za mer.in kontr.el.velič.
902790 Mikrotomi,deli in pribor
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2023, zadnje ažuriranje 22.5.2024.
Datum zadnjega vnosa 13.06.2024.