Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.d.

Podjetje: Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.d.
Naslov: Grajski trg 21, 2327 RAČE

Google maps
Občina: Rače-Fram
Regija: Podravska regija
Kontakti: 026090211

http://www.albaugh.eu
Douglas A. Kaye, Iii
 
Vodstvo podjetja: : Douglas A. Kaye, III, tel.: 026090322,
Poslovni direktor : Vojko Dominc, tel.: 026090230,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Vojko Dominc, (Jugovzhodna Evropa)
Matična številka: 5034515
Davčna številka: 36956473
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Tuj kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: Pinus Agro d.o.o., SV. LEOPOLDA MANDIČA B.B., 31000 Osijek, Hrvaška (, e-mail: damir.brandeker@pinusagro.hr)
Hčerinsko podjetje: Pinus Plus d.o.o., Ćirpanova br.2, 21000 , Srbija
Število zaposlenih: 120
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 94.024.831,00 €
Delež izvoza v prihodku: 40,00 %
Tradicija od: 1952
Celotni kapital: 16.105.467,00 €
Celotna sredstva: 46.024.598,00 €
Blagovne znamke: BOOM EFEKT : Sredstva za varstvo rastlin: BOOM EFEKT - herbicid na osnovi glifosata
Predstavništva: Pinus Agro d.o.o. Sv. Leopolda Mandića b.b., 31000 Osijek, Hrvaška (Zdravko Jozić, tel.: 031 283009, fax: 031 283081, e-mail: infoagro@pinusagro.hr)
Pinus Plus d.o.o. Ćirpanova 2/6, 21000 Novi Sad, Srbija (Dejan Jovanović, tel.: 00381 21 547 572, fax: 00381 21 547 572, e-mail: pinusplus@EUnet.yu)
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Kosovo
Madžarska
Nemčija
Romunija
Severna Makedonija
Slovaška
Španija
Srbija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Države bivše SZ, Evropska unija, Severna Afrika, Vzhodna Evropa
Opis podjetja: Proizvodnja sredstev za varstvo rastlin  in storitev sežiga

Opis proizvodov in storitev: - Sredstva za varstvo rastlin 
- Storitev sežiga

Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
20.13.24 Klorovodik; oleum; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline; silicijev in žveplov dioksid  
20.13.25 Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli  
20.13.32 Hipokloriti, klorati in perklorati  
20.13.42 Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati in nitrati (razen kalija)  
20.13.43 Karbonati  
20.14.31 Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije  
20.14.52 Heterociklične spojine, d;n.; nukleinske kisline in njihove soli  
20.15.10 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak  
20.15.71 Gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente: dušik, fosfor in kalij  
20.15.79 Druga mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo vsaj dva gnojilna elementa (dušik, fosfat, kalijev klorid)  
20.15.72 Diamonijev fosfat (diamonijev hidrogenortofosfat)  
20.15.73 Monoamonijev fosfat  
20.15.75 Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: fosfor in kalij  
20.15.74 Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: dušik in fosfor  
20.16.53 Akrilni polimeri v primarnih oblikah  
20.20.11 Insekticidi  
20.20.12 Herbicidi  
20.20.19 Drugi pesticidi in drugi agrokemični izdelki  
20.20.15 Fungicidi  
20.41.20 Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila  
20.41.32 Detergenti in pralni preparati  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
310520 Gnojila,min.ali kem.,vseb.dušik,fosfor,kalij
293090 Organske žveplove spojine,druge
382490 Proizvodi kemične ind.ipd.,drugi
290545 Glicerol
283429 Nitrati,drugi
340220 Preparati,površ.aktivni,za prod.na drobno
Panoge: Kemična industrija
Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2023.
Datum zadnjega vnosa 22.04.2024.