Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

MLINOSTROJ d.d., podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav

Podjetje: MLINOSTROJ d.d., podjetje za izgradnjo tehnoloških objektov in naprav
Naslov: Študljanska cesta 5, 1230 DOMŽALE

Google maps
Občina: Domžale
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 017295750

http://www.mlinostroj.si
Miroslav Jerin
 
Vodstvo podjetja: direktor: Miroslav Jerin, tel.: 017295750,
Vodja Prodaje: Jože Zupanc, tel.: 017295758,
Prodajni referent: Simon Burja, tel.: 017295756,
Prodajni referent: Miha Novak, tel.: 017295777,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Jože Zupanc,
Matična številka: 5033942
Davčna številka: 71001301
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 61
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 9.664.434,00 €
Delež izvoza v prihodku: 43,00 %
Tradicija od: 1950
Celotni kapital: 4.236.822,00 €
Celotna sredstva: 11.787.423,00 €
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: STIF, FRANCIJA: elvatorski korci
Frigor Tech: Predstavništvo za balkan
Predstavništva: Mlinostroj d.o.o. Sentandrejski put 165, 21000 Novi Sad, Srbija (Janko Zrinji, tel.: +381 (0) 60 170 90 22, e-mail: mlinostroj.ns@parabolanet.com)
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Madžarska
Nemčija
Romunija
Severna Makedonija
Srbija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Belorusija, Bolgarija, Ruska federacija, Ukrajina
Opis podjetja: Prvotni proizvodni program se je od izdelave opreme za žitne mline razširil na več sorodnih področij, tako da je podjetje danes s svojo 50-letno tradicijo sposobno izdelati mnoge zelo zahtevne naprave in proizvodne linije kot so:- Kompletne objekte:silose za žitarice, tovarne močnih krmil, mline za žitarice, mešalnice v kemični in gradbeni industriji.- Naprave:za popolno avtomatsko skladiščenje, doziranje, tehtanje v različnih industrijah: nekovinskih materialov, stekla, keramike, kemije, prehrambene industrije za humano in živalsko hrano.- Mehanske transportne naprave: polžne transporterje, verižne transporterje, elevatorje, transportne trakove za sipke materiale, izvzemalce, dozatorje.- Mešalne stroje:horizontalne, vertikalne, kontinuirane in kombinirane s kladivarji (Mlinmix).- Pnevmatski transport:naprave za dodajanje in nizkotlačni zračni transport sipkih materialov kot so: rotacijski dodajalci, kretnice, protipovratni ventili in filtri.- Varstvo okolja:filtre, ciklone in kompletne naprave za odpraševanje v različnih vejah industrij.- Sejalna in ločevalna tehnika:plana sita, rotacijska sita, O-sita, zračne klasifikatorje, aspiratorje, cevne magnete. Poleg opisanega programa podjetje ponuja bogat dopolnilni program in sicer: projektiranje, izvedbo in montažo doma in na tujem ter servisiranje proizvedene opreme.
Opis proizvodov in storitev: Proizvodnja strojev, gradnja tovarn za proizvodnjo krmil, mešalnice suhih malt in silosi za žitarice, peletirne linije za biomaso.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
28.15.26 Sklopke in gredne vezi  
28.22.18 Druge dvigalne in transportne naprave  
28.25.14 Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinov, razen filtrov za motorje.  
28.30.83 Stroji in naprave za pripravo krmil  
28.30.84 Valilniki in tople baterije za piščance  
28.30.85 Naprave za rejo perutnine  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
843139 Deli drugih podobnih strojev in naprav
843880 Stroji za ind.pripravo in proizv.hrane,drugi
843890 Deli strojev za proizv.hrane
842139 Naprave za filtriranje,prečišč.plina
843710 Stroji za čiščenje,sortiranje semen,zrnja ipd.
401693 Tesnila,iz gume,ne trde
853710 Table,plošče ipd.el.apar.za napetosti do 1000 v
730900 Rezervoarji,cisterne,sodi ipd.,nad 300 l,iz železaali jekla
842832 Transporterji,drugi,z vedri
842890 Stroji,drugi,za dviganje,manipul.,nakladanje ipd.
841990 Deli strojev,naprav in opreme,za obdel.materiala
842833 Transporterji,drugi,s trakom
842820 Transporterji,pnevmatični
843780 Stroji za mlinsko ind.,predelavo žitaric,drugi
841459 Ventilatorji,drugi
842839 Transporterji za blago ali material,drugi
841931 Sušilnice za kmetijske izdelke
730890 Konstrukcije in deli iz železa ali jekla,drugi
847490 Deli strojev za sortiranje,drobljenje ipd.
842330 Tehtnice,za nesprem.maso,izpušč.,za doziranje
843790 Deli strojev za mlinsko predelavo žitaric
Certifikati: AAA Boniteta odličnosti
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki o boniteti subjekta:
9/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2023, zadnje ažuriranje 22.5.2024.
Datum zadnjega vnosa 03.07.2024.