Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

PREDILNICA LITIJA d.o.o.

Podjetje: PREDILNICA LITIJA d.o.o.
Naslov: Kidričeva cesta 1, 1270 LITIJA

Google maps
Občina: Litija
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 018990200
018990203


http://www.litija.com
Gašper Lesjak
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Gašper Lesjak, tel.: 018990203,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Nataša Jukan Šavli,
Matična številka: 5033217
Davčna številka: 36119725
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Materinsko podjetje: PREDILNICA LITIJA HOLDING d.d., Kidričeva 1, 1270 LITIJA, Slovenija
Hčerinsko podjetje: LITI d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 LITIJA, Slovenija
Število zaposlenih: 246
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 35.173.177,00 €
Delež izvoza v prihodku: 97,00 %
Tradicija od: 1886
Celotni kapital: 26.583.805,00 €
Blagovne znamke: LITIA: Proizvajalec specialnih prej
Države izvoza po regijah: Italija: 26 %
Nemčija: 20 %
Belgija: 12 %
Francija: 11 %
Španija: 11 %
Tunizija: 6 %
Hrvaška: 3 %
Velika Britanija: 2 %
Belorusija: 1 %
Češka Republika: 1 %
Estonija: 1 %
Litva: 1 %
Madžarska: 1 %
Maroko: 1 %
Nizozemska: 1 %
Poljska: 1 %
Ruska federacija: 1 %
Opis podjetja: Osnovna dejavnost Predilnice Litija je proizvodnja specialnih prej bombažnega tipa iz naravnih, sintetičnih in umetnih vlaken in iz mešanic navedenih vlaken.
Opis proizvodov in storitev: - Česane in mikane enojne in sukane bombažne preje,
- bombažne core preje,
- bombažni in poliesterni sukanci z elastanom,
- šantung preje, - krep preje,
- enojne in sukane preje v različnih mešanicah vlaken: bombaž/lan, bombaž/poliamid,
- boucle preje, ...
Ključne besede:
Marketinške ključne besede
08001009 Speciality/performance materials: producers and fabricators
08001018 Polymer (plastics) materials

02007018 Advanced Textile Materials
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
13.10.61 Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)  
13.10.83 Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken  
13.10.82 Preja iz85 % sintetičnih rezanih vlaken, razen sukanca za šivanje  
13.10.84 Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
520512 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bombaža),nečes.,enojna,štev. od 232,56 do 714,29 deci.(nm 14-43)
520526 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bombaža),česana,enojna,od 106,38 do 125 decit.(nm 80-94)
520544 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bomb.),večnit.česana,št.na eno nit od 125 do 192,31 deci.(nm52-80)
550961 Preja iz akril.vlaken (do 85%),v mešanici z volno ali fino živalsko dlako
520611 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),enoj.nečesana,štev.714,29 deci. ali več (nm do 14)
551020 Preja iz umet.vlak.(do 85%),v mešanici z volno alifino živalsko dlako
520531 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bomb.),večnit.nečes,štev.na eno nit 714,29 deci. ali več (nm do 14
520632 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.nečes.,št.na eno nit232,56-714,29 d.(nm 14-43)
520634 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.nečes.,št.na eno nit 125-192,31 d.(nm 52-80)
550953 Preja iz polies.vlak.(do 85%),v mešanici z bombažem
520511 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bombaža),nečes.,enojna,štev. 714,29 decit. ali več (nm do 14)
520643 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.česana,št.na eno nit 192,31-232,56 d.(nm 43-52)
520613 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),enoj.nečesana,štev.od 192,31 do 232,56 deci.(nm 43-52)
550951 Preja iz polies.vlak.(do 85%),v mešanici z umetnimi rezanimi vlakni
550922 Preja iz poliest.vlak.,rezan.(85% in več vl.), večnitna preja
551090 Preja iz umet.vlak.(do 85%),druga
550921 Preja iz poliest.vlak.,rezan.(85% in več vlaken), enojna preja
550969 Preja iz akril.vlak.(do 85%),druga
520633 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.nečes.,št.na eno nit 192,31-232,56 d.(nm 43-52)
550999 Preja iz sint.vlaken(do 85%),druga,ostalo
520645 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.česana,št.na eno nit pod 125 d.(nm nad 80)
520542 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bomb.),večnit.česana,št.na eno nit od 232,56 do 714,29 d.(nm14-43)
520623 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),enoj.česana,štev.od 192,31 do 232,56 deci.(nm 43-52)
550931 Preja iz akril.vlak.,rezan.(85% in več vlak.),enojna preja
550991 Preja iz sint.vlaken (do 85%),druga,v mešanici zvolno ali fino živalsko dlako
551012 Preja iz umet.vl.(nad 85%),ne za prod.na dr.,večnitna preja
520291 Razvlaknjene tekstilne surovine
520523 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bombaža),česana,enojna,štev. od 192,31 do 232,56 deci.(nm 43-52)
520546 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bomb.),večnit.česana,št.na eno nit od 106,38 di 125 d.(nm 80-94)
550932 Preja iz akril.vlak.,rezan.(85% in več vlak.), večnitna preja
520644 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.česana,št.na eno nit 125-192,31 d.(nm 52-80)
550962 Preja iz akril.vlak.(do 85%),v mešanici z bombažem
550942 Preja iz drug.sint.vlak.,rez.(85% in več vl.), večnitna preja
550992 Preja iz sint.vlaken (do 85%),druga,v mešanici zbombažem
520543 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bomb.),večnit.česana,št.na eno nit od 192,31 do 232,56 d.(nm43-52)
520522 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bombaža),česana,enojna,štev. od 232,56 do 714,29 deci.(nm 14-43)
520642 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.česana,št.na eno nit 232,56-714,29 d.(nm 14-43)
520524 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(85% bombaža),česana,enojna,štev. od 125 do 192,31 deci.(nm 52-80)
530620 Preja,lanena,večnitna ali pramenska
520622 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),enoj.česana,štev.od 232,56 do 714,29 deci.(nm 14-43)
550941 Preja iz drug.sint.vlak.,rez.(85% in več vl.),enojna preja
520631 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),večn.nečes.,št.na eno nit 714,29 in več d.(nm do 14)
550510 Odpadki iz sintetičnih vlaken
550959 Preja iz polies.vlak.(do 85%),v mešanici,druga
520612 Preja,bomb.,ne za prod.na dr.(pod 85% bomb.),enoj.nečesana,štev.od 232,56 do 714,29 deci.(nm 14-43)
551011 Preja iz umet.vl.(nad 85%),ne za prod.na dr.,enojna preja
551030 Preja iz umet.vlak.(do 85%),v mešanici z bombažem
530610 Preja,lanena,enojna
Certifikati: ISO 50001:2018
AAA Boniteta odličnosti
ISO 9001:2015
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Obrambna industrija
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 30. 09. 2022