Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

Podjetje: KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje
Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 CELJE

Google maps
Občina: Celje
Regija: Savinjska regija
Kontakti: 034278100
034278101

http://www.kovintrade.com
Jože Kastelic
 
Vodstvo podjetja: Predsednik uprave: Jože Kastelic
Član uprave: Jurij Rojc
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Barbara Štiglic,
Maruša Kerč Vesel,
Tone Staroveški,
Matična številka: 5025524
Davčna številka: 84040858
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 198
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 234.315.616,00 €
Delež izvoza v prihodku: 40,00 %
Tradicija od: 1976
Celotni kapital: 41.791.137,00 €
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka Republika
Črna gora
Francija
Hrvaška
Italija
Kosovo
Madžarska
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Romunija
Ruska federacija
Severna Makedonija
Slovaška
Srbija
Turčija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Estonija, Latvija, Litva
Opis podjetja: Vodilni trgovec na področju metalurških polproizvodov na slovenskem trgu ter v tujini.
Podjetje Kovintrade d.d. Celje je del Skupine Kovintrade, ki jo sestavlja še mreža hčerinskih podjetij in predstavništev v 10 različnih državah, v 50 državah sveta poslujemo s kar 6.200 kupci in 1.200 dobavitelji.


Opis proizvodov in storitev: Dejavnosti:
  • črna metalurgija
  • barvna metalurgija
  • metalurški izdelki
  • surovine
  • storitve razreza
  • ogrevalna tehnika
  • klimatizacija in regulacija toplotnih procesov
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
46.72.11 Veleprodaja železovih rud  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
750210 Nikelj,nelegirani
722619 Izd.,plošč.,valj.,šir.do 600 mm,iz silic.jekla za elektropločevine,drugi
820140 Sekire,vinjeki in podobno rezilno orodje
722020 Izd.,plošč.,hlad.valj.,nerjav.jeklo,šir.do 600 mm
721923 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v tablah,deb.3-4,75 mm
481141 Papir in karton,premazana z lepilom,samolepilna
722820 Palice iz silicij-manganovega jekla
680422 Kamni,mlinski idr.,iz keramike ipd.
842959 Bagri in nakladalniki,samovozni,drugi
851539 Stroji za varjenje z el.oblokom,drugi
831130 Palice,oplašč.,žica z jedrom za mehko,trdo spajk.
851531 Stroji za varjenje z el.oblokom,avtomatski ali polavtomatski
721240 Izd.,plošč.,valj.,šir.do 600 mm,barvani,lakir.ali prevlečeni s plastično maso
721911 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v kolutih,deb.nad 10 mm
722810 Palice iz hitroreznega jekla
720230 Fero-siliko-mangan
720610 Ingoti iz železa ali nelegiranega jekla
760529 Žica iz aluminijevih zlitin,druga
721913 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v kolutih,deb.3-4,75 mm
722830 Palice,druge,iz legir.jekel,vroče vlečene,valjane ali ekstrudirane
721070 Izd.,plošč.,valj.,šir.nad 600 mm,prev.s plas.maso,premazani ali lakirani
721049 Izd.,plošč.,valj.,šir.nad 600 mm,prev.s cinkom na dr.način,drugi
720853 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,brez nadalj.obdel.,deb.3-4.75 mm
722230 Palice,druge,iz nerjavnega jekla
320810 Premaz.sred.na osnovi poliestrov,nevodni medij
720292 Fero-vanadij
722550 Izd.,plošč.,hladno valj.,šir.nad 600 mm,drugi
720219 Fero-mangan,drug
761699 Izdelki iz aluminija,drugi
721933 Izd.,plošč.,hladno valj.,nerjav.jeklo,šir.nad 600 mm,deb.1-3 mm
701399 Izdelki,drugi,iz drugega stekla
720851 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,drugi,brez nadalj.obdel.,deb.nad 10 mm
722691 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.do 600 mm,drugi
730640 Cevi in prof.,drugi,varjeni,krož.preč.prerez,iz nerjavnega jekla
721633 Profili iz žel.,neleg.jekla,viš.nad 80 mm,vroče valjani,vlečeni,h profili
720110 Grodelj,nelegirani,do 0,5% fosforja
721922 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v tablah,deb.4,75-10 mm
722220 Palice,hladno oblikov.ali dokonč.,iz nerjav.jekla
721123 Izd.,plošč.,hladno valj.,brez nadalj.obdel.,šir.pod 600 mm,pod 0.25% ogljika
820120 Vile
820559 Orodje,ročno,drugo
321410 Kiti in polnila za pleskarsko-barvarska dela
790500 Plošče,pločevine,trakovi in folije,iz cinka
741110 Cevi iz rafiniranega bakra
722219 Palice,toplo valj.,vleč.,iz nerjav.jekla,druge
381010 Preparati za dekapiranje kovinskih površin
741129 Cevi iz drugih bakrovih zlitin
841899 Deli naprav za hlajenje ali zamrzovanje,drugi
722410 Ingoti idr.primarne oblike iz legiranega jekla
701090 Razna posoda ipd.,za transport,pakir.,iz stekla. druga
722540 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.nad 600 mm,drugi,v tablah
721499 Palice,žica,iz žel.,neleg.jek.,kovane,toplo valj.,vlečene,druge
320820 Premaz.sred.na osn.akril.ali vinil.polim.,nevodni medij
390730 Smole,epoksidne
721491 Palice,žica,iz žel.,neleg.jek.,kovane,toplo valj.,vlečene,s pravok.(razen kvad.)prerezom
853650 Stikala,druga
721632 Profili iz žel.,neleg.jekla,viš.nad 80 mm,vroče valjani,vlečeni,i profili
721924 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v tablah,deb.do 3 mm
722519 Izd.,plošč.,valj.,iz silicij.jekla za elektropl., šir.nad 600 mm,drugi
831110 Elektrode,oplaščene,iz navadnih kovin
843120 Deli samovoz.vozil z napravo za dvig.,tar.št.8427
722240 Profili iz nerjavnega jekla
271312 Koks,petrolejski,žgan
722840 Palice iz legir.jekel,kovane
720249 Fero-krom,drug
720270 Fero-molibden
722530 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.nad 600 mm,drugi, v kolutih
720852 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,brez nadalj.obdel.,deb.4.75-10 mm
720221 Fero-silicij,z več kot 55% silicija
722860 Palice,druge,iz legiranih jekel
722211 Palice,toplo valj.,vleč.,iz nerjav.jekla,okrogliprečni prerez
720211 Fero-mangan z več kot 2% ogljika
721932 Izd.,plošč.,hladno valj.,nerjav.jeklo,šir.nad 600 mm,deb.3-4,75 mm
721631 Profili iz žel.,neleg.jekla,viš.nad 80 mm,vroče valjani,vlečeni,u profili
400821 Guma,necelularna,plošče ipd.,ne iz trde gume
722490 Polizdelki iz drugih legiranih jekel
820110 Rezače in lopate
851529 Stroji za električno uporovno varjenje kovin,drugi
722011 Izd.,plošč.,vroče valjani,nerjav.jeklo,šir.do 600 mm,deb.nad 4,75 mm
820190 Orodje,ročno,za kmetijstvo,gozdarstvo,drugo
761290 Sodi,posode,škatle ipd.,do 300 l,iz alumin.,drugi
721934 Izd.,plošč.,hladno valj.,nerjav.jeklo,šir.nad 600 mm,deb.0,5-1 mm
720241 Fero-krom,z več kot 4% ogljika
722599 Izd.,plošč.,valj.,iz legir.jek.,šir.nad 600 mm, drugi,ostali
721410 Palice,žica,iz žel.,neleg.jekla,kovane
720299 Ferozlitine,druge
851590 Deli strojev za varjenje
850152 Izmenič.motorji,drugi,večfazni,z močjo od 750 w do75 kw
280469 Silicij,drug
721921 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v tablah,deb.nad 10 mm
722850 Palice iz legir.jekel,hladno oblikovane,dokončane
722611 Izd.,plošč.,valj.,šir.do 600 mm,iz silic.jekla za elektropločevine,zrnati
831120 Žica iz nav.kovin z jedrom,za obločno varjenje
381090 Preparati za dekapiranje kovinskih površin,drugi
780110 Svinec,rafiniran
730630 Cevi in prof.,drugi,varjeni,krož.preč.prerez,iz železa ali neleg.jekla
720280 Fero-volfram in fero-siliko-volfram
842720 Samovoz.viliča.za dviganje,drugi
830249 Okovje,pribor ipd.izdelki,drugo,iz navad.kovin
Certifikati: ISO 9001:2015
Excellent SME
Panoge: Trgovina
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 23. 09. 2022