Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Družba za računovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o.

Podjetje: Družba za računovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o.
Naslov: Mesarska cesta 22, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 041570166

http://www.drapsvetovanje.si
Damir Verdev
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Damir Verdev, tel.: 041570166,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Damir Verdev,
Matična številka: 2009030
Davčna številka: 61555908
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Velikost podjetja: Mikro
Prihodek: 33.505,00 €
Delež izvoza v prihodku: 27,00 %
Tradicija od: 2004
Celotni kapital: 33.100,00 €
Celotna sredstva: 89.873,00 €
Države izvoza po regijah: Hrvaška: 40 %
Srbija: 25 %
Bosna in Hercegovina: 15 %
Severna Makedonija: 15 %
Avstrija: 5 %
Opis podjetja: Glavna dejavnost družbe je aktuarsko izračunavanje obveznosti do zaposlencev v skladu z MRS 19R ter poslovno-finančno planiranje projektnih dejavnosti.
Opis proizvodov in storitev: - aktuarski izračuni,
- izračuinavanje obveznosti do zaposlencev po MRS19R,
- poslovno-finančno planiranje projektnih dejavnosti.
Aktuarski izračuni rezervacij za zaslužke zaposlencev (odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade) izdelujemo v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi.
Računovodsko svetovanje je povezano tako s knjiženjem poslovnih dogodkov, analiziranjem poslovnih postavk, finančnim planiranjem in podobno.
Poslovno svetovanje zajema predvsem področja, ki so povezana z vodenjem projektov, njihovo finančno konstrukcijo in podobno.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
66.29.11 Aktuarske storitve  
69.20.29 Druge računovodske storitve  
Panoge: Storitve
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 02.10.2023.