Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

ECP, trgovina in storitve, d.o.o.

Podjetje: ECP, trgovina in storitve, d.o.o.
Naslov: Brnčičeva ulica 45, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015620582
015620584

http://www.ecp.eu
Miran Perič
 
Vodstvo podjetja: Direktor: MIRAN PERIČ, tel.: 015620586,
prokurist: Polonca Poljanec Perič
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Miran Perič,
Matična številka: 1847490
Davčna številka: 19501820
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Velikost podjetja: Malo
Delež izvoza v prihodku: 13,00 %
Tradicija od: 2003
Države izvoza po regijah: Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Opis podjetja: Trgovina na debelo s poudarkom na distribuciji kemičnih surovin.
Posebno skrb posvečamo:
  • skrbi za kupce in dobavitelje
  • skrbi za varno in neoporečno ravnanje z nevarnimi snovmi
  • izboru zanesljivih in uveljavljenih dobaviteljev
  • dobro organizirani logistični mreži
Opis proizvodov in storitev:
  • Kemična topila,
  • kisline,
  • lugi,
  • laboratorijske kemikalije,
  • oprema.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
46.19.10 Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
382440 Aditivi za cemente,malte ali betone,pripravljeni
283630 Natrijev hidrogenkarbonat(natrijev bikarbonat)
290410 Sulfo-derivati,njihove soli in etil estri
340213 Sredstva,organska,površ.aktivna,neionogena
283329 Sulfati,drugi
281511 Natrijev hidroksid(kavstična soda),trden
282720 Kalcijev klorid
283410 Nitriti
290323 Tetrakloretilen(perkloretilen)
282890 Hipokloriti,kloriti,hipobromiti,drugi
321290 Pigmenti v nevodnih vezivih,drugo,za prodajo na drobno
382312 Kislina,oleinska
381400 Organska topila,sestavljena,in razredčila
291211 Metanal(formaldehid)
701790 Izdelki,stekleni,za labor.,higien.ali farm.namene,drugi
340219 Sredstva,organska,površ.aktivna,druga
290545 Glicerol
390512 Polimeri vinilacetata,v vodni disperziji
291411 Aceton
283531 Natrijev trifosfat(natrijev tripolifosfat)
290512 Propan-1-0l(propilalko.),propan-2-0l(izopropilal.)
280920 Kislina,fosforjeva in polifosforjeva
291590 Kisline,monokarboksilne,nasič.,acikl.,deriv.,drugi
291539 Estri ocetne kisline,drugi
290511 Metanol(metilalkohol)
283010 Natrijevi sulfidi
340211 Organska površinsko aktivna sredstva,anionska
340212 Sredstva,organska,površ.aktivna,kationska
382200 Reagenti,sest.,diagnostični ali laboratorijski
283311 Dinatrijev sulfat
284130 Natrijev dikromat
320412 Barvila,kisla,jedkalna barvila,prepar.teh barvil
290312 Diklormetan(metilenklorid)
280700 Kislina,žveplova,oleum
902780 Instrumenti,aparati za fizik.,kemič.analize,drugi
382000 Preparati zoper zmrzovanje,tekočine za odtajanje
291531 Etilacetat
290949 Eter-alkoholi in njihovi derivati,drugi
842489 Naprave za brizg.in pršen.tekoč.,prahu,pare,druge
281512 Natrij.hidroksid(tekoča soda),v vodni razt.
842710 Samovoz.viličarji na el.pogon za dviganje
320411 Barvila,disperzijska in preparati teh barvil
151519 Olje,laneno,drugo,kem.nemod.
293369 Heterocik.spoj.z nekond.obročem triazina,druge
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Kemična industrija
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 24.11.2022.