Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

EXOTERM-IT d.o.o., družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj

Podjetje: EXOTERM-IT d.o.o., družba za proizvodnjo, inženiring, zastopstvo in trgovino, Kranj
Naslov: Struževo 66, 4000 KRANJ

Google maps
Občina: Kranj
Regija: Gorenjska regija
Kontakti: 042770700
042770711

http://www.exoterm.si
Bojan Veber
 
Vodstvo podjetja: direktor: Bojan Veber, tel.: 042770739,
prokurist: Janko Čevka, tel.: 042770713,
Direktor poslovnih procesov: Andraž Čevka, tel.: 042770740,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Bojan Veber,
Matična številka: 1775421
Davčna številka: 91817277
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: Exoterm-ITS, Ulica pilota Zorana Tomiča 23, 11300 Smederevo, Srbija
Število zaposlenih: 32
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 17.798.295,00 €
Delež izvoza v prihodku: 50,00 %
Tradicija od: 2003
Celotni kapital: 6.201.465,00 €
Celotna sredstva: 9.299.257,00 €
Blagovne znamke: karbosil (sic): xx
modex: izolacijski oblikovanci
lunkerit: exoterni posipi
exocoating: alkoholni premazi
TERMEX: TERMEX IZOLEX NOK IZOLEX NZ
Karburit: Na bazi petrolkoksa, naogljičevalec
karburit: naogljičevalno sredstvo
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: Magma Gmbh. Aachen: Programska oprema
HENSCHKE GmbH: Grafitne elektrode
GTP Schäfer: Napajalniki
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka Republika
Hrvaška
Italija
Madžarska
Nemčija
Poljska
Ruska federacija
Severna Makedonija
Srbija
Ukrajina
Opis podjetja: Proizvodnja izdelkov za livarsko industrijo. Exoterm-it d.o.o. je dobila priznanje in naziv bronasta Gazela 2009, kot eno najbolj dinamičnih in hitro rastočih podjetij v Sloveniji.
Opis proizvodov in storitev: Proizvodnja in prodaja pomožnih livarskih ter metalurških sredstev:
- eksotermne zmesi in posipni lunkeriti,
- termoizolacijski materiali za oblaganje kokil in medponovc pri litju jekla,
- eksotermno-izolacijski napajalniki za litje kovin in zlitin,
- talila, degazatorji za barvne kovine,
- naogljičevalci, modifikatorji in briketi ferolegur za sivo in nodularno litino,
- alkoholni in vodni premazi za peščene forme in jedra,
- premazi za tlačno in kokilno litje,
- izdelki za livarske forme (lepila za jedra, dodatki za CO2 postopek, ločilci, utrjevalci in drugo).
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
19.10.10 Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
720221 Fero-silicij,z več kot 55% silicija
271312 Koks,petrolejski,žgan
284910 Karbidi kalcija
280300 Ogljik
382410 Sredstva,vezivna,pripravljena za livarske modeleali jedra
390940 Smole,fenolne
340319 Preparati za mazanje,z naftnim oljem
381600 Cementi,malte,betoni,ognjevarni
253010 Vermikulit,perlit in kloriti,neekspandirani
760310 Prah,aluminij.,nelamelarne strukture
720299 Ferozlitine,druge
720211 Fero-mangan z več kot 2% ogljika
320890 Premaz.sred.na osn.sint.polimer.,nevod.medij idr.
253090 Mineralne snovi,druge,neomenjene
854511 Ogljene elektrode za peči
720150 Grodelj,legirani,zrcalovina
380110 Grafit,umetni
845420 Forme za ingote in livarski lonci
284920 Karbidi silicija
320990 Premaz.sred.na osn.sint.polimerov,v vodi,druga
854810 Odpadki,ostanki primarnih celic,baterij,el.akumul.iztrošene prim.celice,bater.,el.akumulatorji
720510 Granule iz grodlja,zrcalovine,železa,jekla
481930 Vreče in vrečke,ki so široke 40 cm in več
382490 Proizvodi kemične ind.ipd.,drugi
290519 Alkoholi,enohidroksilni,nasičeni,drugi
270111 Antracit,tudi v prahu,neaglomeriran
Certifikati: ISO 45001
ISO 9001:2015
Panoge: Kemična industrija
Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki o boniteti subjekta:
9/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2023, zadnje ažuriranje 22.5.2024.
Datum zadnjega vnosa 03.07.2024.