Predstavljamo
SID banner 15032022
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Skupina GEN

Podjetje: Skupina GEN
Naslov: Vrbina 17, 8270 KRŠKO

Google maps
Občina: Krško
Regija: Spodnjeposavska regija
Kontakti: 074910112

www.gen-energija.si
Vodstvo podjetja: Direktor: Danijel Levičar
Direktor: Blaž Košorok
Direktor: Gordana Radanovič
Matična številka: 1646613
Davčna številka: 44454686
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Število zaposlenih: 64
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 239.522.286,00 €
Tradicija od: 2001
Celotni kapital: 536.835.271,00 €
Opis podjetja: Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Skupna naloga podjetij, združenih v skupini GEN, je zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z električno energijo. Električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkoogljičnih virov energije:
  • jedrske energije,
  • vodne energije in
  • sončne energije.
Opis proizvodov in storitev: Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji. Celovito oskrbujemo z električno energijo: 
  • proizvajamo jo iz nizkoogljičnih virov: jedrske in vodne energije, t
  • ržimo in prodajamo jo na domačem in več kot 20 maloprodajnih in veleprodajnih trgih po vsej Evropi, 
  • tok kapitala usmerjamo v razvoj in investicije, predvsem v nenehno skrbno vzdrževanje obstoječih ter odgovorno načrtovanje in gradnjo novih, nizkoogljičnih proizvodnih zmogljivosti za oskrbo Slovenije z električno energijo.
Video predstavitev podjetja
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
64.200 Dejavnost holdingov
Panoge: Energija
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2021, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 3. 08. 2022