Predstavljamo
javni razpisi
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

GfK SLOVENIJA D.O.O.

Podjetje: GfK SLOVENIJA D.O.O.
Naslov: Trg komandanta Staneta 8, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 014720300
014720330

Andrea Sztupár
 
Vodstvo podjetja: Direktor: ANDREA SZTUPÁR
Direktor: ENIKÖ GÁL
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Igor Matutinović,
Matična številka: 1196154
Davčna številka: 46026452
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Tuj kapital
Povezave s podjetji: Materinsko podjetje: GfK Austria GmbH, Ungargasse 37, 1030 Dunaj, Avstrija
Število zaposlenih: 4
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 1.372.099,00 €
Delež izvoza v prihodku: 86,00 %
Tradicija od: 1963
Celotni kapital: 734.572,00 €
Celotna sredstva: 936.725,00 €
Blagovne znamke: Omnibus gospodinjstev™: Omnibus gospodinjstev™ je večnaročniška raziskava, ki omogoča kontinuirano spremljanje vseh informacij o potrošnikih.
Omnibus gostinstva™ : Omnibus gostinstva™ je večnaročniška raziskava, s katero poglobljeno spremljamo sektor gostinstva in institucionalne kupce. Izvajamo tudi Omnibus gostinstva™ na južnih trgih
GfK Bančni MONITOR™: GfK Bančni MONITOR™ je ™ je vsakoletna raziskava individualnih strank bank, ki se izvaja mednarodno.
GfK ATS: GfK ATS - je orodje za kontinurano merjenje oglaševalskih učinkov
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: GFK: GfK Slovenija (www.gfk.si) je član Skupine GfK: http://www.gfk.com, ki je ena izmed vodilnih svetovnih raziskovalno svetovalnih družb in ima globalno mrežo povezanih podjetij, ki izvajajo svoje stroitve v skladu z mendarodnimi GfK standardi in uporabljajo v GfK razvita orodja ter meotodlogije.
Države izvoza po regijah: Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka Republika
Črna gora
Francija
Grčija
Hrvaška
Italija
Nemčija
Poljska
Romunija
Severna Makedonija
Slovaška
Srbija
Turčija
Velika Britanija
Združene države Amerike
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Evropska unija
Opis podjetja: GfK Slovenija je vodilni slovenski ad-hoc raziskovalno-svetovalni inštitut. Leta 1998 sta jo ustanovili podjetji GRAL Marketing in ITEO iz Ljubljane, ki sta bili že dotlej (ITEO od leta 1963, GRAL Marketing pa od leta 1989) najvidnejši tržno raziskovalni podjetji v Sloveniji. GfK Slovenija je član globalne raziskovalno-svetovalne skupine GfK, ki je ena izmed vodilnih svetovnih raziskovalno-svetovalnih skupin in ima razvejano mrežo raziskovalnih podjetij po vsem svetu.
Opis proizvodov in storitev: Osnovna dejavnost GfK je načrtovanje in izvajanje tržnih raziskav, tako kontinuiranih kot tudi raziskav po naročilu ter raziskovalnega svetovanja podjetjem. Med dejavnosti podjetja spadajo še javnomnenjske in medijske raziskave. Raziskave izvajamo v vseh evropskih državah preko mreže GfK. Dolgoletne izkušnje imamo na trgih regije Adriatic.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
73.20.13 Raziskovanje trga: kvantitativne trajne in redne ankete  
73.20.12 Raziskovanje trga: kvantitativne ad hoc ankete  
73.20.14 Raziskovanje trga razen z anketami  
73.20.19 Drugo raziskovanje trga  
73.20.11 Raziskovanje trga: kvalitativne ankete  
73.20.20 Raziskovanje javnega mnenja  
Panoge: Storitve
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2022, zadnje ažuriranje 30.06.2022.
Datum zadnjega vnosa 19.09.2023.