Predstavljamo
Triglav podjetniški komplet
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

Podjetje: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev
Naslov: Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 014710212
014710221
014710217

www.ljse.si
Mag. Aleš Ipavec
 
Vodstvo podjetja: Predsednik uprave: mag. Aleš Ipavec, tel.: 014710221,
Članica uprave: mag. Nina Vičar, tel.: 014710221,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Nina Vičar ,
Matična številka: 5316081
Davčna številka: 59780061
Osnovna dejavnost: Storitve
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Materinsko podjetje: Zagrebačka burza d. d., Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Hrvaška (Sanda Kuhtić Nalis, tel.: +385 1 4686 800, fax: +385 1 4677 680, e-mail: pitanja@zse.hr)
Število zaposlenih: 11
Velikost podjetja: Veliko
Delež izvoza v prihodku: 26,00 %
Tradicija od: 1989
Blagovne znamke: SEOnet: Sistem elektronskega obveščanja izdajateljev
BTS: Borzni trgovalni sistem
INFO Hramba: Sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij izdajateljev
Partner program: Izobraževalni program Ljubljanske borze, kjer družbe s svetovanjem načrtovanja in optimiziranjem izvajanja poslovnih procesov pripravimo na kotiranje na Ljubljanski borzi.
SI ENTER: MTF trg
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah: Avstrija: 73 %
Hrvaška: 15 %
Češka Republika: 12 %
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:
Opis podjetja: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana je delniška družba, ustanovljena za zagotavljanje pogojev, ki so potrebni za povezovanje ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih in za trgovanje z drugimi finančnimi inštrumenti, oziroma za organizirano, pregledno, likvidno in
učinkovito poslovanje z vrednostnimi papirji ter drugimi finančnimi inštrumenti.

Poslovanje z vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi inštrumenti se organizira v skladu z
zakonom, statutom, pravili, navodili in drugimi splošnimi akti Ljubljanske borze, ki jih sprejme uprava.
Opis proizvodov in storitev:

Ljubljanska borza ima s statutom predvidene naslednje dejavnosti:

 • upravljanje borznega trga s finančnimi inštrumenti, za katere je pridobila dovoljenje
  agencije,
 • objavljanje tečajev finančnih instrumentov,
 • informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in drugih podatkih o finančnih
  inštrumentih,
 • izvajanje analitsko-raziskovalne dejavnosti na področju finančnega trga,
 • nudenje tehničnih storitev za potrebe trgovanja,
 • upravljanje MTF,
 • upravljanje sistema CSI,
 • prodaja in vzdrževanje računalniških programov, ki jih razvije za opravljanje
  svojih storitev.

Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
66.110 Upravljanje finančnih trgov
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
66.11.19 Druge storitve, povezane z delovanjem finančnih trgov  
66.11.12 Urejanje in nadzor finančnih trgov  
66.11.11 Operativne storitve za finančne trge  
Certifikati: AAA Boniteta odličnosti
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2018, zadnje ažuriranje 23.05.2019.
Datum zadnjega vnosa 29. 07. 2019