Predstavljamo
Expedire
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Pravno obvestilo

S to spletno stranjo upravlja Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS). Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.sloexport.si so last GZS in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.  

Na straneh Sloexporta so nekatere povezave, ki kažejo na spletne strani drugih ponudnikov informacij. GZS ne sprejema nikakršne odgovornosti za delovanje teh strani in njihovo vsebino. 

Prav tako GZS ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

GZS izjavlja, da pripravlja informacije, ki so objavljene na njenih spletnih straneh z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato GZS ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku morda nastale zaradi morebitnih napak ali netočnosti podatkov.