Predstavljamo
SID
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.

Podjetje: Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Naslov: Kolodvorska ulica 11, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 012914280
012914815

www.slo-zeleznice.si
Melita Rozman Dacar
 
Vodstvo podjetja: Direktorica: Melita Rozman Dacar, tel.: 012914300,
Vodja prodaje: Mojca Presl Kokalj, tel.: 012914294,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Mojca Presl Kokalj ,
Matična številka: 6017231
Davčna številka: 84667044
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 1202
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 192.131.185,00 €
Delež izvoza v prihodku: 88,00 %
Tradicija od: 1846
Celotni kapital: 85.409.933,00 €
Celotna sredstva: 263.700.740,00 €
Blagovne znamke: SŽ Express: SŽ Express ponuja zanesljiv in kakovosten prevoz malih pošiljk od vrat do vrat v Sloveniji v 24 urah in tudi v tujini. Pri tem izrablja prednosti kombinacije cestnega in železniškega transporta.
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva: Generalrepräsentanz der Slowenischen Bahnen für Österreich Opernring 1/R/IV/415/604-605, 1010 Dunaj, Avstrija (Marino Fakin, tel.: 0043 1 58 74 251, e-mail: slowenische.bahnen@speed.at)
Ferrovieslovene s.r.l. Rappresentanza in Italia Via Marangoni 56, 33100 Videm, Italija (Alan Radin, tel.: 0039 0432 23 71 81, e-mail: info@ferrovieslovene.it)
SI Cargo Logistics, d. o. o. Jurija Gagarina 32, sprat III, blok "B", 11070 Beograd, Srbija (Dragan Grujić, tel.: 00381 11 35 32 815, fax: 00381 11 35 32 816, e-mail: dragan.grujic@slo-zeleznice.si)
Slovenske železnice d.o.o. Tovarni promet-Predstavništvo u BiH Husrefa Redžića 1, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina (Hajrudin - Dino Selimović, tel.: 00387 33 443 551, fax: 00387 33 443 551, e-mail: slovenske.zeljeznice@bih.net.ba)
Magyarországi kereskedelmi képviselete Váci ut 76, 1133 Budimpešta, Madžarska (Éva Tamás-Vadnai, tel.: 0036 1 883 0392, e-mail: eva.tamas-vadnai@slo-zeleznice.si)
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bosna in Hercegovina
Češka Republika
Hrvaška
Italija
Madžarska
Nemčija
Slovaška
Srbija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:
Opis podjetja: Ponujamo prevoz tovora doma in v tujini, pa ne le po tirih, temveč tudi v kombinaciji z drugimi vrstami transporta. Smo integralni intermodalni ponudnik prevozov po Sloveniji in v tujini. S sodobnimi logističnimi centri v Ljubljani, Mariboru, Celju in v Kopru povezujemo blagovne tokove od Severozahodne in Srednje Evrope, v Jugovzhodno Evropo in vse do Turčije. Naše poti potekajo po V. in X. vseevropskem prometnem koridorju, ki se križata prav v Ljubljani.
Opis proizvodov in storitev: Uporabnikom zagotavljamo celostno in celovito logistično storitev, tako v klasičnem prometu (prevoz vagonov, cistern, avtovlakov, prevoz nevarnih snovi …), kot tudi v kombiniranem prometu (prevoz kontejnerjev, zamenljivih zabojnikov, tovornjakov …), manjše pošiljke pa prepeljemo od vrat do vrat, v Sloveniji v 24 urah. Uporabnikom zagotavljamo hiter, zanesljiv in kakovosten prevoz, hkrati pa konkurenčne cene na vsej prevozni poti, načrtovanje transporta, svetovanje o varnosti in nakladanju blaga ter prevoz pošiljk na zahtevani relaciji. Naše storitve lahko v slehernem trenutku prilagodimo zahtevam uporabnikov, katerim tudi svetujemo optimalne načine prevoza: za masovne prevoze so to kompletne vlakovne kompozicije, za manjše količine poiščemo najustreznejše racionalne rešitve prevoza posameznih vagonov, lahko pa jim ponudimo tudi prevoz od vrat do vrat. Poskrbimo za nove vlakovne povezave, s svojimi poslovnimi partnerji lahko oblikujemo vrsto posebnih produktov, ki so vezani na hiter prevoz. Zagotavljamo vozne čase, in hkrati povezave na trase drugih evropskih vlakovnih poti. Prevoze in vse druge logistične storitve opravimo profesionalno, saj vseskozi stremimo za tem, da blago kakovostno, varno in pravočasno prepeljemo na zahtevano lokacijo. Razvijamo zmogljivosti, ki nas uvrščajo med pomembnejše regionalne integratorje logističnih storitev na V. in X. vseevropskem prometnem koridorju, ki se križata v Sloveniji. Kot pomemben člen povezovanja transportnih tokov s svojimi poslovnimi partnerji oblikujemo vrsto celovitih logističnih storitev in mrežo posebnih produktov – vlakov, ki ponujajo hiter prevoz, zagotovljene vozne čase in povezovanje na trase evropskih vlakov.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
49.200 Železniški tovorni promet
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
49.20.12 Železniški prevoz naftnih derivatov s cisternami  
49.20.16 Železniški prevoz sipkega tovora  
49.20.13 Železniški prevoz tekočin in plinov s cisternami  
Certifikati: ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Panoge: Transport
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2019, zadnje ažuriranje 30.06.2020.
Datum zadnjega vnosa 13. 01. 2021