Predstavljamo
E - bonitete
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

Podjetje: POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Naslov: Slomškov trg 10, 2000 MARIBOR

Google maps
Občina: Maribor
Regija: Podravska regija
Kontakti: 024492000
024492111
024492131

http://www.posta.si
Mag. Boris Novak
 
Vodstvo podjetja: Generalni direktor: mag. Boris Novak, tel.: 024492110,
Član poslovodstva: mag. Andrej Rihter, tel.: 024492115,
zastopnik: Andrej Rihter
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Marjan Osvald,
Matična številka: 5881447
Davčna številka: 25028022
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: PS Moj paket d. o. o., Tržaška cesta 43A, 2000 MARIBOR, Slovenija
Hčerinsko podjetje: PS ZAVAROVANJA d.o.o, Letališka cesta 32, 1000 LJUBLJANA, Slovenija (Samo Renčelj, e-mail: samo.rencelj@posta.si)
Hčerinsko podjetje: IPPS d.o.o., Zagrebška cesta 106, 2000 MARIBOR, Slovenija (Janez Zidar, e-mail: janez.zidar@ipps.posta.si)
Hčerinsko podjetje: PS Logistika d.o.o., Brnčičeva ulica 45, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Hčerinsko podjetje: APS PLUS d.o.o., Cesta v mestni log 81, 1000 LJUBLJANA, Slovenija (Boštjan Gruden, e-mail: bostjan.gruden@apsplus.si)
Hčerinsko podjetje: EPPS, d.o.o., Stegne 13A, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Hčerinsko podjetje: Feniksšped, d.o.o., Zg. Brnik 130 e, 4210 BRNIK - AERODROM, Slovenija
Število zaposlenih: 5510
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 254.948.174,00 €
Delež izvoza v prihodku: 5,00 %
Tradicija od: 1994
Celotni kapital: 218.677.483,00 €
Celotna sredstva: 363.130.204,00 €
Države izvoza po regijah: Afganistan
Nemčija
Švica
Združene države Amerike
Opis podjetja: Smo uspešna gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije s skoraj 5.700 zaposlenimi ter tako pomemben akter v slovenski družbi. Smo eden od vodilnih partnerjev gospodarstva, izvajamo univerzalno poštno storitev in zakonsko določeno dostopnost oziroma pokritost poštnega omrežja. Ključno vlogo imamo tudi pri oblikovanju zakonskih podlag za zagotavljanje enakopravnih pogojev poslovanja in pri uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev. Skladno s sprejeto strategijo si za prihodnje obdobje postavljamo ambiciozne cilje. Ključni poudarek je v novih storitvah in v nadgradnji obstoječih storitev – dostavi paketov, logistiki oskrbovalnih verig ter i-storitvah.
Opis proizvodov in storitev: Primarna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve, nadaljuje pa z razvojnimi aktivnostmi na področju logistike, paketov in i-storitev. Ob tem želi postati zanesljiv vodilni partner podjetjem, ki se ukvarjajo s spletno prodajo, ter nadaljuje s širitvijo poslovanja s tujimi operaterji.
Video predstavitev podjetja
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
53.10.12 Univerzalne poštne storitve v zvezi s pismi  
53.10.13 Univerzalne poštne storitve v zvezi s paketi  
53.10.14 Storitve na poštnih okencih  
53.10.11 Univerzalne poštne storitve v zvezi s časopisi in revijami  
82.19.13 Priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve  
53.10.19 Druge univerzalne poštne storitve  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
490700 Poštne znamke,koleki,vred.papirji,bankovci ipd.
Panoge: Transport in logistika
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2020, zadnje ažuriranje 30.06.2021.
Datum zadnjega vnosa 23. 01. 2022