Predstavljamo
SID
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.

Podjetje: NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Naslov: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 MARIBOR

Google maps
Občina: Maribor
Regija: Podravska regija
Kontakti: 022292290
022292014
022292578

www.nkbm.si
John Denhof
 
Vodstvo podjetja: Predsednik uprave: John Denhof, tel.: 022292290,
Član uprave: JONATHAN CHARLES LOCKE
predsednik uprave: John Michael Denhof
Prokurist: Rok Zupančič
Član uprave: Matej Falatov
Član uprave: Aytac Aydin
Član uprave: Sabina Župec Kranjc
Prokurist: Črt Slokan
Prokurist: Matej Golob Matzele
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Romana Muraus ,
Matična številka: 5860580
Davčna številka: 94314527
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Tuj kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 1566
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 0
Delež izvoza v prihodku: -
Tradicija od: 1954
Celotni kapital: 0
Celotna sredstva: 0
Blagovne znamke: NOVA KBM:
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah:
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:
Opis podjetja: Nova KBM je univerzalna banka z najdaljšo, več kot 150-letno tradicijo bančništva v Sloveniji, s sedežem v Mariboru. Od 21. aprila sta lastnika banke ugledni mednarodni finančni sklad Apollo Global Management, L.L.C. (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Osnovna dejavnost banke je zagotavljati kakovostne, sodobne, varne in donosne finančne rešitve za uresničevanje osebnih in poslovnih ciljev. Vendar naša odgovornost sega bistveno dlje – zavedamo se naše vloge in soodvisnosti v okoljih, kjer delujemo, zato dejavno sodelujemo pri razvoju gospodarskega in družbenega okolja.
Opis proizvodov in storitev: Posameznikom, samostojnim podjetnikom in pravnim osebam ter drugim organizacijam v Novi KBM ponujamo klasične bančne storitve, storitve investicijskega bančništva, spletno bančništvo in druge sodobne bančne poti ter napredne finančne storitve, ki jih dopolnjujemo s strokovnim svetovanjem in finančnimi produkti ter storitvami družb, ki so članice Skupine Nove KBM.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
64.190 Drugo denarno posredništvo
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
64.99.19 Druge drugje nerazvrščene finančne storitve, razen investicijskega bančništva ter storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov  
64.92.14 Hipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij z zastavo nestanovanjskih nepremičnin  
64.92.13 Hipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij z zastavo stanovanjskih nepremičnin  
64.92.11 Kreditiranje finančnih posrednikov s strani nemonetarnih institucij  
64.92.12 Kreditiranje potrošnikov s strani nemonetarnih institucij  
64.92.16 Storitve kreditnih kartic s strani nemonetarnih institucij  
64.92.15 Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij  
64.92.19 Drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij  
66.29.11 Aktuarske storitve  
66.21.10 Vrednotenje tveganja in škode  
66.19.92 Obdelava finančnih transakcij in storitve klirinških hiš  
66.19.29 Druge pomožne storitve v zvezi z investicijskim bančništvom  
66.19.21 Storitve v zvezi z združitvami in prevzemi  
66.12.13 Storitve menjave tujih valut  
66.19.32 Depozitne storitve  
66.19.99 Druge drugje nerazvrščene pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
66.19.91 Finančno svetovanje  
66.19.31 Fiduciarne storitve  
66.19.22 Storitve v zvezi s naložbenim financiranjem in tveganim kapitalom  
66.19.10 Obdelava in obračun transakcij z vrednostnimi papirji  
Certifikati:
Panoge:
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2019, zadnje ažuriranje 30.06.2020.
Datum zadnjega vnosa 13. 01. 2021