Predstavljamo
Datafy
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

AS SYSTEM d.o.o.

Podjetje: AS SYSTEM d.o.o.
Naslov: Obrtniška ulica 14, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Google maps
Občina: Šmarje pri Jelšah
Regija: Savinjska regija
Kontakti: 038007000
038101631

www.as-system.si
Aleš Seidl
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Aleš Seidl, tel.: 038007001,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Aleš Seidl ,
Matična številka: 5821380
Davčna številka: 57134154
Osnovna dejavnost: Proizvodnja, Trgovina na drobno, Trgovina na debelo
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 25
Velikost podjetja: Malo
Delež izvoza v prihodku: 16,00 %
Tradicija od: 1993
Blagovne znamke: ASfix: Jeklena sidra in vijačna tehnika
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bolgarija
Češka Republika
Danska
Hrvaška
Italija
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Španija
Švica
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Finska, Norveška, Ruska federacija
Opis podjetja: Podjetje AS system je podjetje z dolgoletnimi izkusˇnjami na podrocˇju vijacˇnega blaga in pritrdilne tehnike. Nasˇ so - lastnik je podjetje Verbindungselemente Engel GmbH iz Nemcˇije. Glavna dejavnost podjetja je celovita in kakovostna oskrba za veleprodajo in maloprodajo kot tudi za vse vrste industrije za potrebe vijacˇnega blaga.

S svojim znanjem (Tu¨V certifikat DIN EN ISO 9001:2000), izkusˇnjami, tradicijo in prilagodljivost ter zalogo preko 68.000 razlicˇnih artiklov je Engel pravi partner za resˇitev vseh vasˇih nabavnih potreb, na programu vijacˇnega blaga. Na povrsˇini 4.600 m2 se nahaja 8.108 paletnih mest, z zalogo približno 5.000 ton vijacˇnega blaga, kjer z moderno skladisˇcˇno tehnologijo oskrbujejo kupce sˇirom po svetu in v nekaj dneh dostavijo blago pred vrata, vasˇega skladisˇcˇa ali proizvodnje.
Za kupce z vecˇjimi potrebami in visoko organiziranimi proizvodnimi procesi omogocˇajo oskrbo po sistemu KAN-BAN. Sistem, ki zmanjsˇuje strosˇke narocˇanja, minimalno zalogo in prihrani na cˇasu.
Leta 2013 je podjetje AS system prevzelo podjetje TRIFIX d.o.o katero je povezano z izkusˇnjami in 90-letno tradicijo proizvodnje jeklenih sider ter blagovno znamko Trifix kot znamko najvisˇje kakovosti jeklenih sider, ki smo jo pod novim vodstvom preimenovali ASfix.

Nasˇ cilj je kakovostno zadovoljiti potrebe nasˇih kupcev ter uspesˇno nadaljevati s proizvodnjo blagovne znamke AS fix, s tem pa zagotavljati kakovostno pritrjevanje in popolno zadovoljstvo nasˇih uporabnikov. V sodelovanju z našimi poslovnimi partnerji pa si bomo prizadevali za nenehne izboljsˇave, med drugim tudi za širitev asortimana, ter tako zagotavljali najboljsˇo kvaliteto in ostali uspesˇni tudi v prihodnosti.
Za vsa vasˇa vprasˇanja so vam na razpolago nasˇi sodelavci, ki vam bodo tudi strokovno svetovali.
Opis proizvodov in storitev: Jeklena sidra za montažo v beton: TX - enostavno zatezno sidro, TJS - udarno sidro, TSA, TSA/L, TSA/N, TLA, THA, TKSR, TKSM...

Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
25.94.11 Železni ali jekleni vijačni material, z navoji, d. n.  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
731600 Sidra,kljuke in njihovi deli,iz železa ali jekla
Certifikati: ISO 9001:2015
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2017, zadnje ažuriranje 23.05.2018.
Datum zadnjega vnosa 14. 06. 2019