Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.

Podjetje: MMG Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Naslov: Poljubinj 99, 5220 TOLMIN

Google maps
Občina: Tolmin
Regija: Goriška regija
Kontakti: 053813060

www.mmgles.com
Helena Kranjc Kavčič
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Helena Kranjc Kavčič, tel.: 05 381 30 60,
Prokurist: Simon Kovšca
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Helena Kranjc Kavčič ,
Matična številka: 5617898
Davčna številka: 69241473
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji: Materinsko podjetje: SGG TOLMIN d.o.o., Vipavska cesta 2C, 5270 AJDOVŠČINA, Slovenija
Število zaposlenih: 13
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 1.532.367,00 €
Delež izvoza v prihodku: 71,00 %
Tradicija od: 1992
Blagovne znamke:
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah: Avstrija
Italija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Hrvaška
Opis podjetja: Glavni dejavnosti podjetja sta izvajanje gozdarskih storitev in prodaja lesnih gozdnih sortimentov, drv za kurjavo ter žaganega lesa. Podjetje tudi odkupuje vse vrste lesnih gozdnih proizvodov na kamionski cesti ali na panju.
Opis proizvodov in storitev: - Hlodovina za žaganje in predelavo, 
- drva za kurjavo, 
- žagan les,
- sečnja in spravilo lesa, 
- gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic, 
- gojitvena in varstvena dela v gozdovih, 
- odkup lesnih gozdnih sortimentov.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Marketinške ključne besede
09005001 Agriculture, Forestry, Fishing, Animal Husbandry & Related Products
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
02.200 Sečnja
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
02.20.14 Drva  
02.20.12 Oblovina listavcev, razen tropskih drevesnih vrst  
16.10.39 Drugi leseni drogovi in koli  
02.20.11 Oblovina iglavcev  
02.10.30 Gozdno drevje  
02.40.10 Storitve za gozdarstvo  
16.10.10 Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi  
16.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
440310 Les,neobdelan ali razčetverjen,zaščiten
440399 Les drugih dreves,neobd.ali razčet.,nezaščiten
440392 Les bukve,neobdelan ali razčet.,nezaščiten
440710 Les iglavcev,žagan po dolž.ipd.,nad 6 mm debeline
440391 Les hrasta,neobdelan ali razčet.,nezaščiten
441520 Palete,zabojaste palete idr.naklad.plošče iz lesa
440320 Les iglavcev,neobd.ali razčet.,nezaščiten
440110 Les v različnih oblikah,vejah,butarah ipd
440130 Žagovina,odpadki in ostanki,aglomerirani ali ne
Certifikati:
Panoge: Kmetijstvo in morski viri
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2019, zadnje ažuriranje 30.06.2020.
Datum zadnjega vnosa 5. 11. 2020