Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

BELTA zunanja in notranja trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.

Podjetje: BELTA zunanja in notranja trgovina, storitve in proizvodnja d.o.o.
Naslov: Šentjanž pri Dravogradu 143, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Google maps
Občina: Dravograd
Regija: Koroška regija
Kontakti: 028215290
028215292
028215291

http://www.belta.si
Nika Golob
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Nika Golob, tel.: 041200303,
Prokurist: Irena Golob, tel.: 041712619,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Nika Golob, Boštjan Jazbec,
Matična številka: 5559642
Davčna številka: 15833682
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Velikost podjetja: Malo
Delež izvoza v prihodku: 15,00 %
Tradicija od: 1992
Države izvoza po regijah: Avstrija
Belgija
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Nemčija
Srbija
Švica
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Češka Republika, Države bivše Jugoslavije, Italija, Južna Evropa
Opis podjetja: V podjetju se ukvarjamo prodajo in razrezom različnih vrst materialov do diametra 900 x 1000 mm, pretežno pa z uvozom in izvozom jekla in jeklenih izdelkov. Na trgu se pojavljamo že od leta 1992. V tem času smo si nabrali kar dosti izkušenj, predvsem na področju metalurgije. Veliko našega materiala izvažamo na jug za gradnje raznih ladjedelnic, kar potrjuje, da smo firma s kvaliteto.
Opis proizvodov in storitev: - Prodaja jekla in jeklenih izdelkov (polno, okroglo, ploščato, pločevina, profili, nosilci, cevi,...), 
- navadna in specialna jekla, 
- storitve razreza jeklenih palic na 6 tračnih žagah do diametra 900 in širine 1000 mm
Ključne besede:
Marketinške ključne besede
08006001 Industrial Services

02007008 Iron and Steel, Steelworks
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
24.10.31 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine > 600 mm  
24.20.13 Druge jeklene brezšivne cevi in votli profili s krožnim prerezom  
24.31.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
722011 Izd.,plošč.,vroče valjani,nerjav.jeklo,šir.do 600 mm,deb.nad 4,75 mm
841221 Hidravl.stroji in motor.,z linearnim gibanjem
820810 Noži in rezila,za obdelavo kovin
722840 Palice iz legir.jekel,kovane
730419 Cevi, za naftovode in plinovode, brezšivne, druge
721410 Palice,žica,iz žel.,neleg.jekla,kovane
730451 Cevi,brezšiv.,dr.,krož.preč.prer.,hladno vleč.ali valj.,legir.jeklo
730441 Cevi,brezšiv.,dr.,krož.preč.prer.,hladno vleč.ali valj.,nerjav.jeklo
722540 Izd.,plošč.,vroče valj.,šir.nad 600 mm,drugi,v tablah
440910 Les iglavcev,profiliran po dolžini roba
721491 Palice,žica,iz žel.,neleg.jek.,kovane,toplo valj.,vlečene,s pravok.(razen kvad.)prerezom
721499 Palice,žica,iz žel.,neleg.jek.,kovane,toplo valj.,vlečene,druge
730449 Cevi,brezšiv.,dr.,s krož.preč.prer.,nerjav.jeklo
721610 Profili iz žel.,neleg.jekla,viš.do 80 mm, vroče valjani,vlečeni,u,i ali h profili
730723 Pribor za varjenje iz nerjavnega jekla
721590 Palice,žica,druge,iz železa ali neleg.jekla,druge
440710 Les iglavcev,žagan po dolž.ipd.,nad 6 mm debeline
720852 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,brez nadalj.obdel.,deb.4.75-10 mm
848340 Zobniški in frikcijski prenosniki
740721 Palice in profili iz zlitine bakra in cinka
722850 Palice iz legir.jekel,hladno oblikovane,dokončane
721699 Profili,drugi,iz žel.ali neleg.jekla,hladno obl., dodel.,drugi
730439 Cevi,brezšiv.,dr.,krož.preč.prer.,žel.,neleg.jeklo
722830 Palice,druge,iz legir.jekel,vroče vlečene,valjane ali ekstrudirane
730431 Cevi,brezšiv.,krož.preč.prer.,hlad.valj.ali vleč.,žel.,neleg.jeklo
720851 Izd.,plošč.,toplo valj.,šir.nad 600 mm,ne v kolo.,drugi,brez nadalj.obdel.,deb.nad 10 mm
722211 Palice,toplo valj.,vleč.,iz nerjav.jekla,okrogliprečni prerez
722550 Izd.,plošč.,hladno valj.,šir.nad 600 mm,drugi
722219 Palice,toplo valj.,vleč.,iz nerjav.jekla,druge
721911 Izd.,plošč.,vroče valj.,nerjav.jeklo, šir.nad 600 mm,v kolutih,deb.nad 10 mm
722220 Palice,hladno oblikov.ali dokonč.,iz nerjav.jekla
721550 Palice,žica,druge,hladno oblikovane,iz žel.,neleg.jekla,ostale,brez nadaljne obdelave
Certifikati: AAA Boniteta odličnosti
Panoge: Industrijska proizvodnja in materiali
Podatki o boniteti subjekta:
9/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2020, zadnje ažuriranje 30.06.2021.
Datum zadnjega vnosa 24. 11. 2021