Predstavljamo
Triglav podjetniški komplet
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.

Podjetje: INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.
Naslov: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015138100
015138170

www.inea.si
Peter Kosin
 
Vodstvo podjetja: Generalni direktor: Peter Kosin, tel.: 015138183,
Tehnični direktor: David Čuk, tel.: 015138191,
Direktor prodaje z marketingom: Saša Muhič Pureber, tel.: 015138105,
Direktor razvoja: Sašo Brus, tel.: 015138106,
Vodja PE Procesna avtomatizacija: Igor Steiner, tel.: 015138117,
Vodja PE Industrijska avtomatizacija: Marko Albič, tel.: 015138122,
Vodja PE Energetika in ekologija: Uroš Glavina, tel.: 015138112,
Vodja PE Strojegradnja: Borut Rifelj, tel.: 015138187,
Vodja PE Proizvodna informatika: Saša Muhič Pureber, tel.: 015138105,
Vodja računovodstva: Danica Gajič, tel.: 015138140,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Tina Baggia ,
Matična številka: 5269172
Davčna številka: 53214854
Osnovna dejavnost: Proizvodnja, Storitve
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: INEA CR d.o.o., Lošinjska 4 a, 10000 , Hrvaška
Hčerinsko podjetje: INEA SR d.o.o., Karadjordjeva 12/260, 113000 , Srbija
Hčerinsko podjetje: INEA RBT d.o.o., Stegne 11, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Število zaposlenih: 63
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 9.798.453,00 €
Delež izvoza v prihodku: 83,00 %
Tradicija od: 1979
Celotni kapital: 2.840.363,00 €
Celotna sredstva: 7.413.139,00 €
Blagovne znamke: IDR BLOK: Programski paket IDR BLOK: sistemska programska oprema, ki je prilagojena za delo na mikroračunalniških krmilnikih DPU na osnovi procesnih mikroračunalnikov Mitsubishi serija AnS/QnAS. Programski paket IDR BLOK omogoča, da lahko s krmilnikom učinkovito rešujemo probleme direktne digitalne regulacije (DDC).
KIBERsik: KIBERsik: Učinkovito vodenje proizvodnje in porabe električne energije v industriji. Izvedene funkcije vodenja: izravnavanje konic z izklapljanjem in razbremenjevanjem bremen, optimalno vodenje lastne proizvodnje električne energije, programiranje (časovno razporejanje) energetsko intenzivnih procesov, nadzor in vodenje kompenzacije jalove moči, nadzor porabe električne energije in stanja električnih bremen, pomoč pri napovedovanju voznih redov (monitoring in targeting).
TEM 500: Sistem TEM 500: Vodenje proizvodnje in porabe toplotne energije. Funkcije vodenja in regulacije vključujejo: - regulacijo temperature in naprav, - optimalno start-stop regulacijo termičnih naprav (peči, toplotnih rezervoarjev, itd.), - regulacijo dinamičnih procesov preko regulacije temperature, tlaka in pretoka energentov, - planiranje del pri vzdrževanju in servisiranju procesne opreme, - vodenje podatkovne baze o rezervnih delih.
CGC 080: Sistem CGC: Vodenje kompresorjev za komprimiran zrak. Sistem omogoča priključitev do šest kompresorjev, ki delajo v istem tlaku. Kompresorji so lahko vijačni ali batni. CGC regulira vse kompresorje na osnovi ene skupne zvezne meritve tlaka zraka na zračnem razdelilcu oz. na skupnem vodu. To omogoča manjše odstopanje od željenega tlaka zraka. Minimalna dovoljena razlika je 0,5 bar.
KIBERnet: Demand Response rešitev skupaj z virtualno elektrarno za distributerje/prodajalce/agregatorje za ciljne industrijske porabnike.
C BATCH: Specializiran Batch program za prehrambeno industrijo.
Energy Control Pack ECP: Sistem za učinkovito rabe energije za industrijske porabnike.
RTU modul: GSM/GPRS modul za spremljanje in upravljanje z industrijskimi porabniki na daljavo.
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: oprema industrijsko avtomatizacijo MITSUBISHI Electric: Krmilniki, komandni pulti, frekvenčni pretvorniki, servo pogoni in motorji.
Predstavništva: INEA SR d.o.o. Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Srbija (Vladimir Stojadinović, tel.: + 381 64 68 55 , fax: +381 64 190 83 57 , e-mail: info@inea.rs)
INEA CR d.o.o. Lošinjska 4a, 10000 Zagreb, Hrvaška (Zvonko Gracin, tel.: +38513694001, fax: +38513694003, e-mail: zvonko.gracin@inea.hr)
INEA UK Limited Tennyson House Cambridge Bussines Park, CB4 0WZ Cambridge, Velika Britanija (a, tel.: a, e-mail: info@inea.si)
Države izvoza po regijah: Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Makedonija
Nemčija
Ruska federacija
Srbija
Velika Britanija
Združene države Amerike
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Države bivše Jugoslavije, Evropska unija
Opis podjetja: Podjetje INEA je ustanovil februarja 1987 Institut Jožef Stefan (IJS). Podjetje je bilo ustanovljeno kot eden od Institutskih projektov za vzpodbujanje prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov Instituta na področjih vodenja internih energetskih sistemov in industrijskih procesov.
Opis proizvodov in storitev: Razvoj in izvedba sistemov vodenja procesov: 
- industrijskih energetskih procesov, 
- zveznih in šaržnih tehnoloških procesov,
- diskretnih proizvodnih procesov. 
Razvoj in izvedba sistemov poslovne in proizvodne informatike: 
- sistemi za upravljanje proizvodnje, poslovnih informacijskih sistemov,  
- zastopanje, distribuiranje in prodaja: računalniške materialne in programske opreme, opreme za industrijsko avtomatizacijo in za avtomatizacijo zgradb, mersko-regulacijske opreme.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Marketinške ključne besede
08003007 Other industrial equipment and machinery
08003007 Other industrial equipment and machinery
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
71.12.13 Inženirske storitve za energetske projekte  
71.12.19 Inženirske storitve za druge projekte  
71.12.16 Inženirske storitve za projekte oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in osuševanja  
71.12.18 Inženirske storitve za telekomunikacijske projekte  
71.12.14 Inženirske storitve za transportne projekte  
71.12.12 Inženirske storitve za stavbne projekte  
71.12.11 Inženirsko svetovanje  
71.12.20 Vodenje gradbenih projektov  
71.12.15 Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki  
71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte  
70.22.11 Svetovanje pri strategiji poslovanja  
41.00.20 Nestanovanjske stavbe  
41.00.40 Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)  
26.20.30 Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov  
72.19.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved  
72.19.50 Izvirniki raziskav s področja drugih naravoslovnih ved, razen biotehnologije  
72.19.16 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju biologije  
72.19.15 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju ved o zemlji in sorodnih vedah o okolju  
72.11.20 Izvirniki raziskav s področja biotehnologije  
72.19.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju matematike  
72.19.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju računalništva  
33.20.42 Montaža profesionalne elektronske opreme  
62.09.10 Storitve instalacije računalnikov in perifernih naprav  
62.02.10 Svetovanje o računalniških napravah  
95.11.10 Popravila računalnikov in perifernih naprav  
43.22.12 Inštaliranje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav  
43.21.10 Inštaliranje električnih napeljav in naprav  
43.29.11 Izolacijska dela  
46.14.11 Posredovanje pri veleprodaji računalnikov, programske opreme, elektronskih in telekomunikacijskih naprav ter druge pisarniške opreme  
46.19.10 Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov  
63.11.11 Obdelava podatkov  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
853710 Table,plošče ipd.el.apar.za napetosti do 1000 v
847170 Pomnilne enote
853650 Stikala,druga
853890 Deli za varovalke,releje,odklopnike ipd.,rezinske sonde iz tar.podšt.8536.90.20,drugi
903180 Instrumenti,aparati za merjenje,kontrolo,drugi
850440 Statični pretvorniki
847330 Deli,pribor za stroje iz tar.št.8471
853620 Avtom.odklopniki tokokrogov za napetost do 1000 v
850780 Električni akumulatorji,drugi
902590 Deli in pribor za plavajoče instrumente
848340 Zobniški in frikcijski prenosniki
853810 Table,plošče ipd.za električne aparate,druge
902480 Stroji in aparati za preizk.drugih materialov
850140 Izmenični motorji,drugi,enofazni
850490 Deli transformatorjev in indukcijskih tuljav
490199 Tiskane knjige,brošure,letaki ipd.gradivo,drugo
842199 Deli naprav za filtriranje,prečiščevanje
392690 Proizvodi iz plastičnih mas,drugi
847130 Digitalni stroji za aop,prenosni,s centr.,vhodnoizhodno enoto,z maso do 10 kg
902910 Števci vrtljajev,števci proizodnje,taksimetri ipd.
420292 Predmeti,zunanja površina iz plast.mas,drugi
Certifikati: ISO 9001
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2018, zadnje ažuriranje 23.05.2019.
Datum zadnjega vnosa 14. 10. 2019