Predstavljamo
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.

Podjetje: INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o.
Naslov: Stegne 11, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015138100
015138170

www.inea.si
Peter Kosin
 
Vodstvo podjetja: Generalni direktor: Peter Kosin, tel.: 015138183,
Tehnični direktor: David Čuk, tel.: 015138191,
Direktor prodaje z marketingom: Saša Muhič Pureber, tel.: 015138105,
Direktor razvoja: Sašo Brus, tel.: 015138106,
Vodja PE Procesna avtomatizacija: Igor Steiner, tel.: 015138117,
Vodja PE Industrijska avtomatizacija: Marko Albič, tel.: 015138122,
Vodja PE Energetika in ekologija: Uroš Glavina, tel.: 015138112,
Vodja PE Strojegradnja: Borut Rifelj, tel.: 015138187,
Vodja PE Proizvodna informatika: Saša Muhič Pureber, tel.: 015138105,
Vodja računovodstva: Danica Gajič, tel.: 015138140,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Tina Baggia ,
Matična številka: 5269172
Davčna številka: 53214854
Osnovna dejavnost: Proizvodnja, Storitve
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Povezave s podjetji: Hčerinsko podjetje: INEA CR d.o.o., Lošinjska 4 a, 10000 , Hrvaška
Hčerinsko podjetje: INEA SR d.o.o., Karadjordjeva 12/260, 113000 , Srbija
Hčerinsko podjetje: INEA RBT d.o.o., Stegne 11, 1000 LJUBLJANA, Slovenija
Število zaposlenih: 85
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 9.798.453,00 €
Delež izvoza v prihodku: 83,00 %
Tradicija od: 1979
Celotni kapital: 2.840.363,00 €
Celotna sredstva: 7.413.139,00 €
Blagovne znamke: IDR BLOK: Programski paket IDR BLOK: sistemska programska oprema, ki je prilagojena za delo na mikroračunalniških krmilnikih DPU na osnovi procesnih mikroračunalnikov Mitsubishi serija AnS/QnAS. Programski paket IDR BLOK omogoča, da lahko s krmilnikom učinkovito rešujemo probleme direktne digitalne regulacije (DDC).
KIBERsik: KIBERsik: Učinkovito vodenje proizvodnje in porabe električne energije v industriji. Izvedene funkcije vodenja: izravnavanje konic z izklapljanjem in razbremenjevanjem bremen, optimalno vodenje lastne proizvodnje električne energije, programiranje (časovno razporejanje) energetsko intenzivnih procesov, nadzor in vodenje kompenzacije jalove moči, nadzor porabe električne energije in stanja električnih bremen, pomoč pri napovedovanju voznih redov (monitoring in targeting).
TEM 500: Sistem TEM 500: Vodenje proizvodnje in porabe toplotne energije. Funkcije vodenja in regulacije vključujejo: - regulacijo temperature in naprav, - optimalno start-stop regulacijo termičnih naprav (peči, toplotnih rezervoarjev, itd.), - regulacijo dinamičnih procesov preko regulacije temperature, tlaka in pretoka energentov, - planiranje del pri vzdrževanju in servisiranju procesne opreme, - vodenje podatkovne baze o rezervnih delih.
CGC 080: Sistem CGC: Vodenje kompresorjev za komprimiran zrak. Sistem omogoča priključitev do šest kompresorjev, ki delajo v istem tlaku. Kompresorji so lahko vijačni ali batni. CGC regulira vse kompresorje na osnovi ene skupne zvezne meritve tlaka zraka na zračnem razdelilcu oz. na skupnem vodu. To omogoča manjše odstopanje od željenega tlaka zraka. Minimalna dovoljena razlika je 0,5 bar.
KIBERnet: Demand Response rešitev skupaj z virtualno elektrarno za distributerje/prodajalce/agregatorje za ciljne industrijske porabnike.
C BATCH: Specializiran Batch program za prehrambeno industrijo.
Energy Control Pack ECP: Sistem za učinkovito rabe energije za industrijske porabnike.
RTU modul: GSM/GPRS modul za spremljanje in upravljanje z industrijskimi porabniki na daljavo.
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: oprema industrijsko avtomatizacijo MITSUBISHI Electric: Krmilniki, komandni pulti, frekvenčni pretvorniki, servo pogoni in motorji.
Predstavništva: INEA SR d.o.o. Batajnički drum 10. deo 1b, 11080 Zemun, Srbija (Cvetko Pepelnik, tel.: +381 69 172 27 26, e-mail: info@inea.rs)
INEA CR d.o.o. Lošinjska 4a, 10000 Zagreb, Hrvaška (Cvetko Pepelnik, tel.: +386 41 378 196, fax: +385 1 3694 001, e-mail: info@inea.hr)
INEA UK Limited Tennyson House Cambridge Bussines Park, CB4 0WZ Cambridge, Velika Britanija (a, tel.: a, e-mail: info@inea.si)
Države izvoza po regijah: Romunija: 34 %
Poljska: 20 %
Kitajska: 13 %
Velika Britanija: 12 %
Makedonija: 11 %
Združene države Amerike: 8 %
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Bližnji vzhod, Države bivše Jugoslavije, Evropska unija, Ruska federacija, Severna Amerika
Opis podjetja: Podjetje INEA je ustanovil februarja 1987 Institut Jožef Stefan (IJS). Podjetje je bilo ustanovljeno kot eden od Institutskih projektov za vzpodbujanje prenosa in uporabe raziskovalnih dosežkov Instituta na področjih vodenja internih energetskih sistemov in industrijskih procesov.
Opis proizvodov in storitev: Razvoj in izvedba sistemov vodenja procesov: 
- industrijskih energetskih procesov, 
- zveznih in šaržnih tehnoloških procesov,
- diskretnih proizvodnih procesov. 
Razvoj in izvedba sistemov poslovne in proizvodne informatike: 
- sistemi za upravljanje proizvodnje, poslovnih informacijskih sistemov,  
- zastopanje, distribuiranje in prodaja: računalniške materialne in programske opreme, opreme za industrijsko avtomatizacijo in za avtomatizacijo zgradb, mersko-regulacijske opreme.
Razvoj visokozahtevne industrijske opreme za avtomatizirano proizvodnjo v industrijah in nabavnih verigah množične proizvodnje (npr. avtomilska).
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Marketinške ključne besede
08002003 Process control equipment and systems
08003005 Other industrial machinery for textile, paper & other industries
08002001 Energy management
08003007 Other industrial equipment and machinery
08002004 Robotics
08002005 Machine vision software and systems
08006001 Industrial Services
06003006 Combined heat and power (co-generation)
02007011 Manufacturing/industrial software
02006009 Other computer services
02007014 Other industry specific software
08006001 Industrial Services
01004003 Communications processors/network management
06003010 Distributed power and grid connection

02004001 Plant Design and Maintenance
02003004 Supply chain
03002001 Process Plant Engineering
01004010 Quality Management System
04007003 Process optimisation, waste heat utilisation
04002011 Micro-generation and grid connection
04002013 Smart grids
02003005 Information processing & Systems, Workflow
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
71.12.13 Inženirske storitve za energetske projekte  
71.12.19 Inženirske storitve za druge projekte  
71.12.11 Inženirsko svetovanje  
71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte  
72.19.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved  
72.19.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju računalništva  
33.20.42 Montaža profesionalne elektronske opreme  
72.19.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved  
63.11.11 Obdelava podatkov  
63.99.10 Informacijske storitve, d. n.  
74.90.19 Drugo znanstveno in tehnično svetovanje, d. n.  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
847989 Stroji in mehanske naprave s posebnimi fun.,drugi,
854250 Elektronski mikrosestavi
846880 Drugi stroji in aparati
Certifikati: ISO 9001
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2018, zadnje ažuriranje 23.05.2019.
Datum zadnjega vnosa 29. 10. 2019