Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.

Podjetje: Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.
Naslov: Smrečnikova ulica 45, 8000 NOVO MESTO

Google maps
Občina: Novo mesto
Regija: Jugovzhodna regija
Kontakti: 051655771
073321065
073324134

www.ggnm.si
Vladimir Pavec
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Vladimir Pavec
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Andrej Kastelic ,
Matična številka: 5142504
Davčna številka: 90352742
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 120
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 10.350.471,00 €
Delež izvoza v prihodku: 22,00 %
Tradicija od: 1945
Celotni kapital: 7.191.744,00 €
Celotna sredstva: 10.450.633,00 €
Blagovne znamke:
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah: Avstrija
Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Italija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Države bivše Jugoslavije
Opis podjetja: Osnovna dejavnost obsega tipična dela izvajanja gozdnih del. Podjetje je usposobljeno za načrtovanje in izvajanje vseh vrst del v gozdarstvu (sečnjo in izdelavo gozdnih sortimentov, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela). Za izvajane in načrtovanje vseh del, tako v državnih kot tudi v zasebnih gozdovih, imamo dovolj profesionalno usposobljenega kadra, kot tudi tehnične opreme. Glede na obseg dela in sezonski vpliv, imamo za izvajanje del z usposobljenimi zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe o izvedbi del za posamezna delovišča.
Opis proizvodov in storitev: - Sečnje in spravila gozdnih sortimentov, - izdelavo in vzdrževanje vlak, - gozdnogojitvena in varstvena dela, - prevoz lesa in peska, - predelava lesa (žaganje in tesanje), - pridobivanje in prodaja peska, - odkup in prodaja lesa, - odprema lesa na gozdnih cestah in odpremnih skladiščih, - proizvodnja in prodaja vrtnarskih proizvodov, - gradnja in vzdrževanje cest,
- vzdrževanje in popravilo kamionov, traktorjev in ostale gozdarske mehanizacije, - prevoz delavcev na delo, - oddajanje v najem odvečnih poslovnih in drugih prostorov.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
02.200 Sečnja
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
16.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega  
16.10.10 Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi  
02.40.10 Storitve za gozdarstvo  
46.13.11 Posredovanje pri veleprodaji lesa in lesnih izdelkov  
46.73.11 Veleprodaja hlodovine in drugega neobdelanega lesa  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
440690 Pragovi,železniški ali tramvajski,ostali
440320 Les iglavcev,neobd.ali razčet.,nezaščiten
440392 Les bukve,neobdelan ali razčet.,nezaščiten
440130 Žagovina,odpadki in ostanki,aglomerirani ali ne
440710 Les iglavcev,žagan po dolž.ipd.,nad 6 mm debeline
Certifikati:
Panoge: Kmetijstvo in morski viri
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2019, zadnje ažuriranje 30.06.2020.
Datum zadnjega vnosa 22. 10. 2020