Predstavljamo
Poslovni nasveti
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana

Podjetje: BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana
Naslov: Verovškova ulica 64A, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015889800
015889806

www.butanplin.si
Tomaž Grm
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Tomaž Grm, tel.: 015889800,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Tomaž Grm,
Matična številka: 5094933
Davčna številka: 32952902
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Tuj kapital
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 27.129.944,00 €
Tradicija od: 1978
Celotni kapital: 21.290.959,00 €
Celotna sredstva: 31.271.096,00 €
Države izvoza po regijah: Bosna in Hercegovina
Hrvaška
Opis podjetja: Butan plin, d.d. je zanesljiv distributer utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina na slovenskem trgu. Družba zagotavlja varne, tehnološko dovršene in okolju prijazne energetske rešitve.
Opis proizvodov in storitev:
  • Utekočinjen naftni plin (UNP) za ogrevanje,
  • Avtoplin,
  • Plin v jeklenkah,
  • Dostava plina na dom,
  • Inovativne energetske rešitve,
  • Kogeneracije (soproizvodnja toplote in električne energije),
  • Energetsko pogodbeništvo,
  • Utekočinjen zemeljski plin (UZP).
Ključne besede:

04001002 Heat transport and supply, district heating
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
46.71.13 Veleprodaja drugih tekočih in plinastih goriv  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
271113 Butan,utekočinjen
271119 Ogljikovodiki,utekočinjeni,drugi
271112 Propan,utekočinjen
731100 Kontejnerji za stis.in utek.pline,iz železa,jekla
Panoge: Trgovina
Podatki o boniteti subjekta:
10/10
ODLIČNA bonitetna ocenaNaroči bonitetno poročilo
Bonitete zagotavlja sistem EBONITETE.SI
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2020, zadnje ažuriranje 30.06.2021.
Datum zadnjega vnosa 14. 10. 2021