Predstavljamo
SID
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.

Podjetje: BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER d.d.
Naslov: Šmartinska cesta 152, 1000 LJUBLJANA

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 015851100
015852222
015851427
015851468

www.btc.si
Jože Mermal
 
Vodstvo podjetja: Predsednik uprave: Jože Mermal, tel.: 015851100,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Jože Mermal ,
Matična številka: 5068681
Davčna številka: 51367971
Osnovna dejavnost: Storitve
Pravno organizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 450
Velikost podjetja: Veliko
Prihodek: 70.961.846,00 €
Delež izvoza v prihodku: 1,00 %
Tradicija od: 1954
Celotni kapital: 118.531.634,00 €
Celotna sredstva: 195.401.769,00 €
Blagovne znamke: BTC: http://www.btc.si/
BTC City: http://www.btc-city.com/
Atlantis vodno mesto: http://www.atlantis-vodnomesto.si/sl-si/
Siti Teater: http://www.sititeater.si/
Misija: Zeleno: http://misijazeleno.si/
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah:
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:
Opis podjetja: Družba BTC je dinamična, inovativna, odprta in moderna družba, povezana s tradicijo vrednot in v sozvočju s stalnim napredkom v korist gospodarskega razvoja, okolja in družbe. Družba BTC se ukvarja z upravljanjem lastnih nepremičnin (BTC City Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto) in tujih nepremičnin (BTC PROP – vizija poslovne enote je postati vodilni ponudnik storitev na področju upravljanja nepremičnin in premoženja ter razvoja rešitev v regiji SEE). Skupaj ima družba BTC v upravljanju več kot milion m2 nepremičnin. Eden ključnih stebrov poslovanja družbe BTC je tudi upravljanje in storitvena dejavnostjo lastnega logistično distribucijskega centra (BTC LOGISTIKA) ter implementacija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti za boljši jutri vseh nas
(poslovna enota MISIJA: ZELENO). V letu 2016 je družba BTC vzpostavila nov strateški
steber poslovanja (BTC INNOV&DIGIT – sektor za inovacije in digitalizacijo poslovanja). Družba BTC skladno s svojo strategijo, postati odprta družba do leta 2020, udejanja svoje poslanstvo in je kot soustanoviteljica edinstvenega ABC pospeševalnika za start-up podjetja prisotna tudi na mednarodnem trgu (ABC Venture Gates Munich in ABC Silicon Valley).

Opis proizvodov in storitev: - BTC CITY: Upravljanje lastnih nepremičnin
- BTC PROP: Upravljanje nepremičnin v tuji lasti
- BTC LOGISTIKA: Upravljanje in storitvena dejavnost lastnega logistično
distribucijskega centra
- MISIJA: ZELENO: Razvoj in implementacija projektov in sistemov trajnostnega
razvoja in družbene odgovornosti
- BTC INNOV&DIGIT: Razvoj in implementacija inovacij in digitalizacije poslovanja
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
52.240 Pretovarjanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
52.10.19 Drugo skladiščenje  
68.10.14 Trgovanje z lastnimi nestanovanjskimi stavbami  
Certifikati: ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001:2011
ISO 55001:2014
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2018, zadnje ažuriranje 23.05.2019.
Datum zadnjega vnosa 20. 08. 2019