Predstavljamo
Datafy
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

RUDIS poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje

Podjetje: RUDIS poslovno združenje za inženiring in izgradnjo objektov d.o.o. Trbovlje
Naslov: Trg revolucije 25B, 1420 TRBOVLJE

Google maps
Občina: Trbovlje
Regija: Zasavska regija
Kontakti: 035612100
035612140

www.rudis.si
Andrej Gorjup
 
Vodstvo podjetja: Generalni direktor: Andrej Gorjup, tel.: 035612102,
Direktor projektov: Dejan Baš, tel.: 035612452,
Vodja trženja: Tomaž Jazbec, tel.: 035612457,
Vodja skupnih služb: Olga Darovic, tel.: 035612401,
Vodja komercialne službe: Natalija Burgar, tel.: 035612406,
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Andrej Gorjup, Dejan Baš ,
Matična številka: 5003717
Davčna številka: 33751757
Osnovna dejavnost: Storitve
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Mešani kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 98
Velikost podjetja: Srednje
Prihodek: 35.333.290,00 €
Delež izvoza v prihodku: 56,00 %
Tradicija od: 1959
Celotni kapital: 12.615.865,00 €
Celotna sredstva: 36.335.423,00 €
Blagovne znamke: RUDIS: Storitve izvedbenega in svetovalnega inženiringa
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij: NILOS Hans Ziller GmbH & Co. KG, D-40709 Hilden : Material in oprema za popravilo transportnih trakov
Predstavništva: RUDIS Zweigniederlassung Deutschland Münchener Strasse 13, 85540 Haar, Nemčija (g. Igor Medved, tel.: +49 89 4545 1253, e-mail: igor.medved@rudis.si)
RUDIS d.o.o. Slovenija - Podružnica Bijeljina Majevičkih brigada 24, kvart 52, 76300 Bijeljina, Bosna in Hercegovina (Fahrudin Baraković, tel.: +386 (0)70 549 898, e-mail: fahrudin.barakovic@rudis.si)
Led Light Tehnology Kosova, Sh.p.k., Kosovo Ulpianë C2, Hyrja III Nr. 6 Bulevardi »Dëshmorët e, 10000 Priština, Kosovo (Dejan Baš, e-mail: dejan.bas@rudis.si)
Države izvoza po regijah: Bosna in Hercegovina: 57 %
Makedonija: 6 %
Avstrija: 2,5 %
Črna gora: 1 %
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati: Afrika, Indija, Jugovzhodna Evropa, Turčija, Vietnam
Opis podjetja: Rudis je vodilna inženiring družba v Sloveniji, specializirana za izvedbeni inženiring na področjih energetike, ekologije, industrije in specialnih tehnologij. V ta okvir sodijo termoelektrarne, hidroelektrarne, toplarne, naprave za sočasno proizvodnjo električne energije, toplote in hladu, deponije komunalnih odpadkov in njihova termična obdelava, različni transportni sistemi ter sistemi za zbiranje, obdelavo in odlaganje produktov (pepel, žlindra, sadra iz naprav za čiščenje dimnih plinov, premog, rude, …).
Opis proizvodov in storitev: Izvedbeni in svetovalni inženiring, projektiranje, gradnja in rekonstrukcija objektov na področju energetike, ekologije in industrije. Gradnja stanovanjsko - poslovnih objektov za trg.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
71.12.14 Inženirske storitve za transportne projekte  
71.12.13 Inženirske storitve za energetske projekte  
71.12.19 Inženirske storitve za druge projekte  
71.12.18 Inženirske storitve za telekomunikacijske projekte  
71.12.16 Inženirske storitve za projekte oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in osuševanja  
71.12.12 Inženirske storitve za stavbne projekte  
71.12.11 Inženirsko svetovanje  
71.12.20 Vodenje gradbenih projektov  
71.12.15 Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki  
71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte  
74.90.19 Drugo znanstveno in tehnično svetovanje, d. n.  
41.00.10 Stanovanjske stavbe  
42.21.13 Namakalni sistemi (kanali); vodovodne in kanalizacijske čistilne in prečrpovalne postaje  
41.00.20 Nestanovanjske stavbe  
42.12.10 Železnice in podzemne železnice  
42.13.10 Mostovi in predori  
42.22.11 Prenosni elektroenergetski in komunikacijski vodi  
42.11.10 Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze  
42.21.12 Distribucijski cevovodi  
42.22.12 Distribucijski elektroenergetski in komunikacijski vodi  
42.99.19 Drugi gradbeni objekti  
42.22.13 Elektrarne  
42.91.10 Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti  
42.99.12 Stadioni in športna igrišča za igre na prostem  
42.21.11 Prenosni cevovodi  
43.99.90 Specializirana gradbena dela, d. n.  
41.00.40 Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)  
42.21.22 Gradnja distribucijskih cevovodov, tudi pomožna dela  
42.21.24 Kopanje vodnjakov in montaža septičnih sistemov  
42.13.20 Gradnja mostov in predorov  
42.99.21 Gradnja rudarskih in proizvodnih objektov  
Certifikati: AAA Boniteta odličnosti
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2017, zadnje ažuriranje 23.05.2018.
Datum zadnjega vnosa 14. 06. 2019