Predstavljamo
SIOL
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

T&G d.o.o.

Podjetje: T&G d.o.o.
Naslov: Plemljeva ulica 2, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Google maps
Občina: Ljubljana
Regija: Osrednjeslovenska regija
Kontakti: 041499703
041499800
015103725

www.t-g.si
Iva Deisinger
 
Vodstvo podjetja: Direktor: Iva Deisinger, tel.: 041499800,
prokurist: DJURO MIHAJLOVIĆ
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino: Iva Deisinger ,
Matična številka: 2372428
Davčna številka: 61757047
Osnovna dejavnost: Storitve
Pravno organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 7
Velikost podjetja: Mikro
Prihodek: 464.752,00 €
Delež izvoza v prihodku: -
Tradicija od: 2008
Celotni kapital: 104.109,00 €
Celotna sredstva: 222.257,00 €
Blagovne znamke:
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah:
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:
Opis podjetja: Smo podjetje, ki izvaja storitve na področju telekomunikacij in geodezije.V sklopu telekomunikacij izdelujemo projektno dokumentacijo (IDZ, PGD, PZI, PID in POV) in izvršilno-tehnično dokumentacijo. Izvajamo vsa dela na izgradnji telekomunikacijskih in računalniških (LAN) omrežij (bakreni vodniki in optični kabli), od polaganja, montaže in spajanja kablov do merjenja omrežij.Na področju geodezije opravljamo vse geodetske storitve – za fizične osebe opravljamo predvsem ureditve mej, parcelacije in vzpostavitev etažnih lastnin, za pravne pa vpise objektov v ZK GJI te zakoličbe in geodetske načrte dolžinskih objektov.
Opis proizvodov in storitev: - Geodetske storitve, - projektiranje telekomunikacij, - izvedba elekomunikacijskih privodov, spajanje, - meritve na optičnih omrežjih.
Video predstavitev podjetja
Ključne besede:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
74.90.20 Druge strokovne, tehnične in poslovne storitve, d. n.  
Certifikati:
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2018, zadnje ažuriranje 23.05.2019.
Datum zadnjega vnosa 14. 10. 2019