Predstavljamo
SIOL
Iskanje po zbirki slovenskih izvoznikov

SloExport - katalog slovenskih izvoznikov

SloExport je projekt Gospodarske zbornice Slovenije in SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Namenjen promociji slovenskih podjetij in predstavitvi slovenskega poslovnega okolja tuji poslovni javnosti, predvsem podjetjem, ki jih zanima sodelovanje s slovenskim gospodarstvom.

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je danes največje prostovoljno združenje podjetij v Sloveniji, ki ima skladno z Zakonom o gospodarskih zbornicah status reprezentativne gospodarske zbornice. V preteklih dveh letih smo se preoblikovali iz osrednje gospodarske inštitucije v Sloveniji z obveznim članstvom v bolj učinkovito in racionalno organizirano prostovoljno združenje, ki zastopa interese naših članov v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja, pa tudi pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Za naše člane pripravljamo razna izobraževanja, posvete in druga strokovna srečanja, kjer lahko izmenjujejo izkušnje s svojimi kolegi. Redno pa spremljamo tudi aktualno dogajanje v poslovnem okolju in za člane pripravljamo koristne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI -1504 Ljubljana
Telefon: 01/ 58 98 000
Telefaks: 01 / 58 98 100
E-naslov: sloexport@gzs.si, info@gzs.si
Splet: www.gzs.si 

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

SPIRIT deluje na področjih:

  • spodbujanja inovativnosti in tehnološkega razvoja ter pospeševanja podjetništva,
  • spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij ter
  • promocije Slovenije kot turistične destinacije.

Za slovenska podjetja, obstoječe in potencialne izvoznike, zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija naslednje storitve:

  • informacije o tujih trgih na spletnem portalu www.izvoznookno.si,
  • izobraževanje za mednarodno poslovanje, 
  • izvozno svetovanje, 
  • sofinanciranje tržnih raziskav, 
  • organizacijo in sofinanciranje sejemskih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini, 
  • organizacijo gospodarskih delegacij ter 
  • sofinanciranje slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Več informacij o naših storitvah je na voljo na spletnem portalu za slovenske izvoznike www.izvoznookno.si

- SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60
SI - 1000 Ljubljana
Telefon: 01 589 18 70
Fax: 01 589 18 77
E-pošta: spirit@spirit.si
Splet: www.izvoznookno.si