VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Podjetje:VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Naslov:Tovarniška ulica 18, 8270 KRŠKO
Kontakti:074811100 
074811120 
074921115 
074922077 
vipap@vipap.si 
www.vipap.si 
Vodstvo podjetja:Predsednik uprave: Miloš Habrnal, tel.: 074811120, milos.habrnal@vipap.si
Finančna direktorica: Jožica Stegne, tel.: 074811150, jozica.stegne@vipap.si
Direktor komerciale: Ladislav Kristančič, tel.: 074811180, ladislav.kristancic@vipap.si
Vodja sektorja proizvodnje papirja: Dragan Kranjc, tel.: 0748111290, dragan.kranjc@vipap.si
Vodja kadrovske službe: Darinka Matijevič, tel.: 074811139, darinka.matijevic@vipap.si
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino:Ladislav Kristančič, ladislav.kristancic@vipap.si
Matična številka:5971101
Davčna številka:23087226
Osnovna dejavnost:Proizvodnja
Pravno organizacijska oblika:Delniška družba d.d.
Izvor kapitala:Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih:363
Velikost podjetja:Veliko
Prihodek:93.312.181,00 €
Delež izvoza v prihodku:85 %
Tradicija od:1939
Celotni kapital:63.711.691,00 €
Celotna sredstva:127.742.719,00 €
Blagovne znamke:SOF: časopisni papir
VIMAG: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPRESS: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPRINT: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPCO: nepremazan, večnamenski papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIMAX: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPFLEX: Papir za fleksibilno embalažo.
VIPACK: Recikliran beljen embalazni papir za vrečke.
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah:Albanija
Avstralija
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka Republika
Črna gora
Egipt
Francija
Grčija
Hrvaška
Indija
Iran
Italija
Kosovo
Madžarska
Makedonija
Malta
Nemčija
Nizozemska
Pakistan
Poljska
Romunija
Slovaška
Španija
Srbija
Švica
Turčija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:Bližnji vzhod
Opis podjetja:Proizvodnja recikliranih časopisnih, publikacijskih, grafičnih papirjev ter papirja za embalažo.
Opis proizvodov in storitev:- Časopisni papir; - Premazani revijalni/tiskovni papirji na osnovi reciliranih vlaknin; - Papir za embaliranje na osnovi recikliranih vlaken.
Video predstavitev podjetja:
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
17.11.14 Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa  
17.12.11 Časopisni papir, v zvitkih ali polah  
17.12.14 Drug papir in karton za grafične namene  
17.12.73 Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi  
17.12.32 Beljen kraft papir; premazan krat papir  
17.12.74 Kraft papir (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
480261 Drug papir in karton,nad 10% les.vlaken,v zvitkih
860110 Tirne lokomotive,napajane iz zunanjega vira elek. energije
480255 Drug papir in karton,brez lesnih vlaken,z maso od vklj.40 do vklj.150 g/m2,v zvitkih
481029 Papir za pisanje,premaz.,nad 10% vlaken,dobljenih z mehan.postopkom,drugo
480100 Papir,časopisni,v zvitkih ali listih
480257 Drug papir in karton,brez lesnih vlaken,z maso od vklj.40 do vklj.150 g/m2,drug
481022 Papir in karton,premaz.,za pis.,risan.idr.,nad 10% vlak.z meh.post.,papir,majhne mase
481019 Papir in karton,premaz.,za pis.,tiskan.idr.,do 10% vlak.z meh.post.,drug
Reference:- EU znak za okolje (Ecolabel), - Certifikat FSC.
Certifikati:
Dodatna sporočila:
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2014, zadnje ažuriranje: 10.8.2015.
Datum zadnjega vnosa: avg 28, 2015