VIPAP VIDEM KRŠKO D.D.

Podjetje:VIPAP VIDEM KRŠKO D.D.
Naslov:TOVARNIŠKA ULICA 018, 8270 KRŠKO
Kontakti:07/4811100 
07/4811120 
07/4921115 
07/4922077 
vipap@vipap.si 
www.vipap.si 
Vodstvo podjetja:predsednik uprave: Miloš Habrnal, tel.: 07/4811120, fax: 07/4922077, e-mail: milos.habrnal@vipap.si
finančna direktorica: Jožica Stegne, tel.: 07/4811150, fax: 07/4922077, e-mail: jozica.stegne@vipap.si
Direktor komerciale: Ladislav Kristančič, tel.: 07/4811180, fax: 07/4920038, e-mail: ladislav.kristancic@vipap.si
član uprave: Dušan Vanek, tel.: 07/4811120, fax: 07/4922077, e-mail: dusan.vanek@vipap.si
vodja sektorja proizvodnje papirja: Dragan Kranjc, tel.: 07/48111290, fax: 07/4922403, e-mail: dragan.kranjc@vipap.si
Vodilni delavci - odgovorni za poslovanje s tujino:Ladislav Kristančič, ladislav.kristancic@vipap.si
Matična številka:5971101
Davčna številka:23087226
Osnovna dejavnost:Proizvodnja
Pravno organizacijska oblika:Delniška družba d.d.
Izvor kapitala:Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih:364
Velikost podjetja:Veliko
Prihodek:95.496.160,00 €
Delež izvoza v prihodku:84 %
Tradicija od:1939
Celotni kapital:66.729.755,00 €
Celotna sredstva:130.726.426,00 €
Blagovne znamke:SOF: časopisni papir
VIMAG: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPRESS: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPRINT: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIPCO: nepremazan, večnamenski papir na osnovi reciliranih vlaknin
VIMAX: premazan revijalni/tiskovni papir na osnovi reciliranih vlaknin
Zastopstva tujih blagovnih znamk in podjetij:
Predstavništva:
Države izvoza po regijah:Bližnji vzhod: Egipt, Turčija
Države bivše Jugoslavije: Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Srbija
Evropska unija: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka Republika, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija
Osrednja Azija: Indija, Iran
Severna Afrika: Egipt
Zahodna Azija: Turčija
Regije in države v katerih bi podjetje želelo sodelovati:Bližnji vzhod
Opis podjetja:Proizvodnja časopisnih in publikacijskih papirjev.
Opis proizvodov in storitev:- Časopisni papir,
- premazani revijalni/tiskovni papirji na osnovi reciliranih vlaknin.
Klasifikacija podjetja:
Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
17.11.14 Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa  
17.12.11 Časopisni papir, v zvitkih ali polah  
17.12.14 Drug papir in karton za grafične namene  
17.12.73 Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi  
Izvozni proizvodi po klasifikaciji HS
480261 Drug papir in karton,nad 10% les.vlaken,v zvitkih
860110 Tirne lokomotive,napajane iz zunanjega vira elek. energije
480255 Drug papir in karton,brez lesnih vlaken,z maso od vklj.40 do vklj.150 g/m2,v zvitkih
481029 Papir za pisanje,premaz.,nad 10% vlaken,dobljenih z mehan.postopkom,drugo
480100 Papir,časopisni,v zvitkih ali listih
480257 Drug papir in karton,brez lesnih vlaken,z maso od vklj.40 do vklj.150 g/m2,drug
481022 Papir in karton,premaz.,za pis.,risan.idr.,nad 10% vlak.z meh.post.,papir,majhne mase
481019 Papir in karton,premaz.,za pis.,tiskan.idr.,do 10% vlak.z meh.post.,drug
Reference:- EU znak za okolje (Ecolabel), - Certifikat FSC.
Certifikati:
Dodatna sporočila:
Podatki na predstavitveni kartici podjetja so pridobljeni iz ankete. Finančni podatki so za poslovno leto 2013, zadnje ažuriranje: 12.6.2014.
Datum zadnjega vnosa: jul 3, 2014